LIỆNG PJA TẦM KHAI TẢY CHÈN
Thứ ba, 09:48, 23/01/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Kỉ pi nẩy pỉ noọng hết rẩy nà dú xạ Trường Hà, hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng đạ chắc chẳn dủng nặm tả khuổi Lê Nin sle liệng pja tầm khai tảy chèn. Fiệc liệng thình pja nặm cắt nẩy đạ pền tàng hết kin nâng chăn đây tói xáu pỉ noọng dú nẩy. Chang fấn “Pằng dạu cúa cần hết rẩy nà” tuần nẩy, xỉnh pỉ noọng xày tỉnh Hoàng Cường phuối toẹn xáu áo Ngụy Văn Thành, cần nâng liệng pja tầm đạ máo hù hâng mừa kỉ fấn chang khun liệng tua pja tầm.
 

 

Kỉ pi nẩy pỉ noọng hết rẩy nà dú xạ Trường Hà, hoẹn Hà Quảng, slảnh Cao Bằng đạ chắc chẳn dủng nặm tả khuổi Lê Nin sle liệng pja tầm khai tảy chèn. Fiệc liệng thình pja nặm cắt nẩy đạ pền tàng hết kin nâng chăn đây tói xáu pỉ noọng dú nẩy. Chang fấn “Pằng dạu cúa cần hết rẩy nà” tuần nẩy, xỉnh pỉ noọng xày tỉnh Hoàng Cường phuối toẹn xáu áo Ngụy Văn Thành, cần nâng liệng pja tầm đạ máo hù hâng mừa kỉ fấn chang khun liệng tua pja tầm.

HOÀNG CƯỜNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC