ỐM SLỔM NHẢ SLE KHUN MÒ VÀI CHANG SLÌ DÊN
Thứ ba, 08:00, 30/01/2024 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Chang slì dên, fạ dên tót, phân dên hâng vằn, nhả khun mò vài vằn cảng nọi. Nhoòng pện sle mì đo nhả khun hẩư bại tua cúa chang slì dên lẻ pỉ noọng pền ốm slổm nhả sle mì nhả khun khuốp pi. Lăng nẩy lẻ kỉ fấn slon pang pỉ noọng ốm slổm nhả sle khun mò vài.
 

 

Slì ốm nhả

Pỉ noọng ốm nhả khảu slì tầư tó đảy, pện tọ sle mì nhả khun mò vài chang slì dên lẻ pền ốm tứ quạng bươn 9 thâng bươn 11 lịch dương. Hạy cạ ốm đảy đây lẻ nhả dom sle đảy tứ 3 thâng 4 bươn.

Xa tỉ ốm nhả vạ cúa cái sle hết

Pỉ noọng au tẩy nilon na, cải lụ cạ tào xum sle hết tỉ ốm nhả, đây tải ết lẻ tào mần lồng lẩc sle nhặn nhả đảy nét.

Pỉ noọng pền lưởc bại búng slung, khấư, dặm, kháng nặm ngải vạ mì pài mùng dà phân đét. Ngòi mà lườn lầu hết pền lừ ngám lẻ pỉ noọng xa tỉ ốm nhả ngám hạp. Tào quảng khối nâng lẻ ốm đảy tứ 4 thâng 5 tạ nhả.

Cúa cái sle ốm

Pỉ noọng au bại co bắp, nhù, co cuổi, nhả voi, co thúa bại thình... Noỏc mà lẻ nhằng mì tằng cưa, thương, nhù hảo vạ pả ỏi.

Ốm nhả

Nhả au mà ốm lèo nhằng pjằng, nắm mẻn rằm lụ rộm, pỉ noọng slắp pền khỏ tển, pỉ noọng thác quá sle nhả khấư lẻ hẳm đây. Nhằng hạy cạ hảo lai lẻ pỉ noọng phắt nặm sle đo dấu. Hạy cạ fạ phân nắm thác nhả đảy lẻ pằm nhù hảo lụ pả ỏi mà luộn lầng xáu nhả sle ốm.

Pửa ốm lẻ pỉ noọng pjái lứp nhù hảo nâng na quạng puốn cháp dú kị tẩy dá au nhả kheo khảu pây, nhặn nét pền lứp dá phjắp rằm, cưa, thương ỏi luộn xáu căn tẳm cón lồng tềng lứp nhả pây; hết pện nẩy thâng pửa têm tẩy lẻ đảy.

Pửa đạ têm lẻ phjắp pày nâng them mửn rằm đạ luộn xáu bại thình dá au nhù hảo mà pjái lứp nâng them, lủp tẩy ni lông khửn dá phúc mắn, chang pửa ốm nhả lẻ pền ngòi hạy cạ hăn tẩy khên lai lẻ khay pác tẩy oóc dá phúc mắn tò tẻo.

Pỉ noọng lèo chắc:

Pửa au nhả khảu tẩy pây lẻ hết đây nắm hẩư tẩy khát nhằng hạy cạ tào xum ốm lẻ nắm hẩư hứa sle nhả ốm chắng phát men đảy.

Lăng pửa ốm quạng 15 thâng 20 vằn lẻ pỉ noọng au nhả oóc mà ngòi, hạy cạ hăn hom slổm, nhả lương rủng lẻ đây, hạy cạ hăn mên lẻ mẻn vái.

Pửa ngám khun lẻ pền khun nọi cón sle mò vài kin hâng vằn quén chắng khun lai khửn, vằn nâng pền khun quạng 5 cân thâng nạo nâng, pền khun them bại thình nhả kheo vạ nhù.

Nắm pền khun nhả ốm slổm hẩư mò vài eng tẩư 6 bươn, mò vài mát 2-3 bươn hang; mò vài pây mốc vạ mò cón pửa au nồm quạng 2-3 tiểng.

Lăng pửa au nhả dú tẩy lụ xum ốm nhả mà khun lẻ pền phúc mắn, dà tẻo đây sle lồm nắm khảu pây đảy tải thâng nhả mẻn vái.

BÁO DT&PT

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC