TÀNG DƯỞNG CHAY MÁC TẢO KHÓT LAI MÁC
Thứ ba, 12:34, 06/02/2024 Viện Nghiên cứu cây trông Trung ương Viện Nghiên cứu cây trông Trung ương
Co mác tảo mì tẳm hâng, hạp xáu chiết hí đin mường lầu, ngải chay, cải khoái, lăng pi nâng đạ khót mác. Cà này, mì lai fẻ co mác tảo pện: mác tảo slổm lẻ mác tảo Thiện Phiến, tảo Gia Lộc. Mác tảo van mì mác tảo 12, tảo 32, tảo Đào Tiên vạ fẻ mác tảo nặm mường noỏc mì tảo Đào Vàng, Lê Lai, Đào muộn, X12
 

Co mác tảo ngải chay, hạp xáu lai thình tôm đin, nọi mì non pỉnh kin cắt.

Pỉ noọng chay mác tảo chang slì xuân, tứ bươn 2-4, hạy cạ cáp cáng khoái lẻ chay tứ bươn 11. Khảm slì xuân, phân lai, ún, co khửn khoái, hang pi sẹ khót mác slọi. Co quây co tứ 3 - 4 xích.

Xum chay co mác tảo quảng vạ lẩc quạng 2 cháp. Đính lồng nạo puốn thâng 2 nạo khún lảng coỏc sle phốc luộn xáu 5 chàng super lân, 3 chàng kali vạ 2 chàng mửn phon. Thuổn thảy luộn xáu tôm, pốc pền pò slung cháp nâng, nắm chay co mác khửn khún, co ngải thai. Hạy cạ nắm mì khún lảng coỏc lẻ dủng thình khún tứ co thúa, nhả quạng 5-7 cân chang xum nâng.

Chay co mác: Pỉ noọng khay xum đạ tào cón, đính tôm lồng, dá nhặn cốc co mác ngám chay hẩư nét, pjái nhù khẩu dú cốc mác sle tôm dấu. Ăn vằn tưởi 2-3 pèo nặm, fạ phân lẻ nắm tưởi.

Chang 7 vằn đú, ăn vằn tưởi nặm hẩư co mác pày nâng khảu nâư chạu lụ pài đăm. Tốc lăng lẻ 2-3 vằn tưởi pày nâng thâng đo bươn lẻ dá. Tôm xường slì dấu. Co mác tảo đo nặm chắng cải đây. Hạy cạ sle lẹng quả, ăn mác eng, năng na, kin slắp vạ mủng dày.

Ăn pi, pỉ noọng pỏn khún lăng pửa đạ củ mác vạ hẳm co sle slì xuân co buốt khoái. Co mác nâng, pỉ noọng pỏn tứ 3-5 nạo khún lảng cỏc, 5-8 cân lân, 3-5 cân kali, 5 chàng thâng cân nâng đạm ure.

Tảng làn non pỉnh kin cắt:

Co mác tảo mì non kin bâư, pẳn bâư, mì xính xao, non kin mác. Pỉ noọng pền dùng bại thình da lăng nẩy:

Tói xáu non kin mác lẻ dủng da: Sherpa (0,1%), Trebon (0,1-0,2%), Depterx(0,2%), Dantiol(0,1-0,2%), Monitor(0,1-0,2%), Bi 58, Basudin.

Tói xáu non kin bâư lẻ dủng thình nâng chang bại thình da nẩy: Azodrin 50 DD (0,2%), Score(0,05%), Alieett(0,3%), Mancozeb(0,25%).

- Tói xáu mẩt, chuốc, mèng kin lảc, cắt cốc mạy dủng da Basudin, Lidanfor, Sevidol luộn ben da nâng xáu 10 fấn rài pỏn khảu cốc.

Ngòi mà tứng fẻ mác tảo vạ sle kin lụ khai lẻ pỉ noọng hẳm co mác tảo táng căn. Mác fấn lai khót dú cáng cải, hẳm cáng sle buốt khảu slì xuân, cáng cải, đây.

- Làn cáng: Ăn pi xường slì làn cáng sle mác cải lầng vạ khót slọi.

- Hẳm tằng co: Co ngám chay tứ pi nâng thâng 3 pi vạ bại co cải, tan sle cốc cúa 3 cáng cải pi cón sle pi nả buốt cáng đai mác khót slọi./.

Viện Nghiên cứu cây trông Trung ương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC