TẢNG LÀN DÊN DÁC HẨƯ BẠI CO CHAY, TUA CÚA LIỆNG CHANG BẠI VẰN FẠ DÊN TÓT
Thứ ba, 15:03, 09/01/2024 Báo Dân tộc và Phát triển Báo Dân tộc và Phát triển
Sle tảng làn dên dác hẩư bại co chay, tua cúa liệng, tảng làn slái hại hẩư pỉ noọng chang bại vằn fạ dên tót, Trung tâm Khuyến nông tằng nặm mường đạ mì bại slon pang mừa tảng làn dên dác hẩư bại co chay, tua cúa nèm bại pản fáp lăng nẩy:
 

- Sle tảng làn dên đảng hẩư bại tua cúa chang bại vằn fạ dên cắt tót, bại pỉ noọng lèo dà lảng coỏc hẩư khít, đo ún, phân lồm nắm khảu đảy, chang lảng lèo khấư vạ slâư sloáng. Xường slì tối bại thình cúa au lồng loòng lảng coỏc, nắm đảy au nặm mà rào (Ết lẻ chang coỏc mu ngám lồng lủc vạ coỏc mu eng ngám piết nồm). Cẩn au phừn, kép khẩu, pửn pảo mà sle slặn, bảt cạ dên lai lẻ au mà pông sle bại tua cúa đảy phinh ún. Chắp xặp bại ăn xác vạ fà sle pao ún hẩư tua cúa.

Tói xáu mò vài:

- Cẩn khun đo ím. Bại vằn fạ dên cẩn hẩư mò vài kin nặm ún pha xáu cưa.

- Khảu slì dên, bại thình nhả kheo mì nọi nhoòng pện cẩn au nhù mà sle slặn, vạ au bại co bắp, co thúa mà hết slổm sle khun chang slì dên.

- Hẩư kin them bại thình vitamin ADE, Bcomplex... sle mò vài mì lèng, tảng làn dên dác đảy hẳm đây.

- Bại vằn fạ dên tứ 13 – 15 độ lẻ nắm pền pjói mò vài oóc noỏc hâng, pền khun dú chang lảng lụ pjói sloai au khảu lảng khoái. Cẩn dà lảng hẩư khít vạ pông fầy hẩư mò vài phinh, ết lẻ mò vài eng.

- Bại vằn fạ dên tót tẩư 12 độ pửa mì mươi khao, nây tỏng khảu tằng cẳm vạ nâư chạu lẻ lèo xăng mò vài dú chang lảng, khun ím, dà lảng khít, pông phầy hẩư mò vài phinh ún. Au bại ăn xác lụ bại thình cúa đai mà pao đang hẩư mò vài, ết lẻ mò vài ké, vạ mò vài eng. Tan pjói mò vài pửa đét khửn vạ mươi đạ slán.

- Tiêm đây đo bại thình vắc-xin hẩư tua cúa nèm slắng cạ cúa pạng thú y sle bại tua cúa tảng làn đảy pỉnh lả.

- Dủng bại thình kháng sinh (nèm slắng cạ cúa pạng thú y) cồn khảu bại thình cúa khun lụ pha lồng nặm pây dá au mà khun hẩư bại tua cúa sle tảng làn bại pỉnh xường slì mẻn pửa triết hí tối piến...

- Ăn vằn pỉ noọng lèo ngòi sức lèng bại tua cúa sle lập slì chắc vạ cháu chỏi pửa tua cúa pền pỉnh.... pửa hăn tua cúa pền pỉnh lả lèo ết slì páo hẩư bại pạng hết fiểc cúa tỉ fuông vạ bưởng thú y chắc sle lập slì mì bại pản fáp cháu chỏi tảng làn lập slì .

- Tói xáu co chay: Fấn phjắc chay mảu dên đạ pền slau củ lẻ pỉ noọng lèo slau củ khoái sle phjắc nắm mẻn tầư mươi. Cà này pỉ noọng dú lai tỉ fuông đạ lồng chả sle đăm nà mảu đông xuân pi 2024, tọ hạy cạ fạ dên tẩư 15 độ C lẻ pỉ noọng dằng khỏi lồng chả. Hạy cạ pỉ noọng đạ lồng chả lẻ au piếng nilon, nhù mà dà luộng chả lụ au lưới mà mùng. Chang bại vằn fạ dên tót pỉ noọng lèo tưởi nặm đo dấu hẩư bại thình co chay vạ pỏn đo khún sle co chay tảng làn đảy fạ dên cắt./.

Báo Dân tộc và Phát triển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC