TẢNG LÀN PỈNH LẢ HẨƯ PHẤU TUA CÚA LIỆNG CHANG SLÌ PHÂN NOÒNG CẢI
Thứ ba, 15:46, 14/05/2024 Trung tâm khuyến nông quốc gia Trung tâm khuyến nông quốc gia
Sle tảng làn đây pỉnh lả dú phấu tua cúa liệng chang slì phân noòng cải, Trung tâm Khuyến nông tằng nặm mường slắng cạ pỉ noọng hết bại pản pháp lăng nẩy:

1. Bại vằn fạ tộng:
Tiểm ngòi, chướng chỏi tẻo lảng coỏc hẩư mắn, ết lẻ ngòi pài mùng sle tảng làn phân lồm pẳt pảo, mì bạt pao làn lồm.

Liệng chang lảng ngám hạp, xường slì sle lảng coỏc ún, ết lẻ bại tua cúa ngám dự mà liệng.

Kháng bại lái nặm sle đợ thúm, ết lẻ ngòi tỉ lây nặm khún đợ slẳm lảng coỏc pửa mì phân cải.

Dom sle cúa khun ết lẻ ấu slổm nhả, nhù hẩư mò vài, rằm bắp khun mu cáy. Cúa khun sle dú tỉ khấư, nắm mì mèng mỏt.

Nặm khun tua cúa slâư vạ dặm.

Dự mà slặn da chỏi pỉnh, vitamin, men tiêu hóa… sle khun tua cúa pửa cẩn diếu

2. Chang vạ lăng slì phân noòng cải:

Pao slâư đây lảng coỏc sle tảng làn bại thình pỉnh lả pải pét.

Xường slì ngòi lảng cỏoc, nắm sle mẻn rằm dấu ngải mẻn pỉnh lả, nắm sle nặm luây thất khảu mà.

Ngòi ràng khun, ràng nặm, cúa khun nắm mẻn mèng mỏt, chóp tứn, xường slì dào slâư sle roảng.

Phun da khả khuẩn vạ phjắp phon tảng làn pỉnh.

Mì đo nặm, cúa khun tua cúa liệng chang bại vằn phân noòng cải, ết lẻ pố them vitamin, khoáng, men tiêu hóa…hẩư tua cúa liệng sle tua cúa mì rèng.

Tiêm đo bại thình vaccine.

Xường slì ngòi phấu tua cúa liệng. Páo hẩư pạng thú y, bại pạng hết fiểc dú tỉ fuông pửa hăn tua cúa mẻn pỉnh lả sle tảng làn lập slì, nắm mẻn pét quảng.

Lăng vằn phân noòng cải, pỉ noọng tọn tẳp slâư, phun da khả khuẩn, phjắp phon, tối cúa roòng nòn sle lảng coỏc khấư vạ ún hẩư tua cúa liệng. Pố them vitamin, khoáng, men tiêu hóa sle tua cúa mì rèng./.

Trung tâm khuyến nông quốc gia

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC