CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY NÙNG (Thứ 5 – Vằn xo 8/02/2024- lẻ vằn 29 bươn lảp lịch hây)
Thứ sáu, 06:37, 09/02/2024 NÔNG DIỆP NÔNG DIỆP
- Bản bjoóc tào Nam Phong rẳp nèn nảo niểt
- Pỉ noọng dú búng slung slảnh Bắc Kạn mì nèn đây đo, on úm pjom khai toong chinh.
- Thâng dương búng mì lai ỏi đây kin dú slảnh Cao Bằng

Tồng boong khỏi đạ slắng cạ pỉ noọng, tứ vằn nẩy, 29 bươn lảp thâng vằn xo 6 nèn chiêng, chương trình cúa boong khỏi xẹ tải pỉ noọng tỉnh Đài thâng bại búng mì lai pỉ noọng cần Tày, cần Nùng lầu hết kin vạ tằng bại pỉ noọng dân tộc đai them sle chắc đảy pỉ noọng kin nèn pền rừ. Pỉ noọng hạy khay đài vạ cạ hẩư lai cần chắc sle xày căn lẳp tỉnh nớ!

NÔNG DIỆP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC