PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, vằn 21/01/2024)
Chủ nhật, 14:38, 21/01/2024 NÔNG DIỆP NÔNG DIỆP
Xỉnh pỉ noọng xày tỉnh bại cằm slắng cúa pỉ noọng tỉnh đài phác thâng chương trình chang kỉ vằn ngám quá.
 

Pỉ noọng ái tỉnh bài then, sli, lượn tầư, lụ slưởng slon xam them mừa bại tàng dưởng hết kin, slưởng chắc them mòn đây pjòi cúa bại dân tộc pỉ noọng… lẻ pỉ noọng hạy roọng hẩư boong khỏi rèo sổ điện thoại cúa chương trình lẻ: 08 626 151 88. Boong khỏi xẹ roọng tẻo vạ phát bại bài pỉ noọng nắt tỉnh.

NÔNG DIỆP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC