PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn 28 bươn 1 pi 2024)
Chủ nhật, 11:45, 28/01/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Chang tuần, boong khỏi nhỉn đảy lai pày roọng điện cúa pỉ noọng thâng sổ điện thoại cúa chương trình lẻ 08.626.151.88, vạ cằm slắng quá Fanpage “Tiếng Tày - Nùng Đài TNVN” phác thâng chương trình bại cằm on, cằm chúc đây mjạc.
 

 

Xo pjom bái pỉ noọng tỉnh đài xẩư quây đạ roọng mà thâng chương trình. Pỉ noọng mì cằm slắng lăng hẩư chương trình lụ nắt tỉnh bài then, lượn tầư lẻ pỉ noọng roọng thâng sổ điện thoại cúa chương trình lẻ 08.626.151.88.

Pạng xảng tỉ, pỉ noọng nhằng tỉnh chương trình dú Fanpage “Tiếng Tày-Nùng, Đài TNVN tềnh Facebook. Boong khỏi chăn slim ái nhỉn đảy lai cằm slắng, cằm toỏng cóp cúa pỉ noọng tỉnh đài vạ xẹ phát bại bài pỉ noọng slắng cằm nắt tỉnh chang chương trình ăn vằn, ết lẻ chang chương trình xướng then, sli, lượn chang vằn hang tuần.

 

HOÀNG CƯỜNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC