PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn 31 bươn 3 pi 2024)
Chủ nhật, 08:00, 31/03/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Chương trình khay heng tiểng Tày - Nùng cúa Đài Cằm phuối Việt Nam ăn vằn đảy au khửn tềnh cổng thông tin điện tử cúa Ban Dân tộc VOV4 vạ tềnh mạng xạ hội Facebook. Sle tỉnh chương trình ăn vằn đảy ngải lẻ pỉ noọng hạy khảu Fanpage “Tiếng Tày - Nùng Đài TNVN”.
 

 

Chương trình khay heng tiểng Tày - Nùng cúa Đài Cằm phuối Việt Nam ăn vằn đảy au khửn tềnh cổng thông tin điện tử cúa Ban dân tộc VOV4 vạ tềnh mạng xạ hội Facebook. Sle tỉnh chương trình ăn vằn đảy ngải lẻ pỉ noọng hạy khảu Fanpage “Tiếng Tày - Nùng Đài TNVN”.

Pjom bái pỉ noọng tỉnh đài chang slì ngám quá đạ mì lai cằm on, cằm slắng thâng chương trình! Boong khỏi ngầư ngoòng chang slì tó nả vận nhỉn đảy lai cằm toỏng cóp cúa pỉ noọng tỉnh đài lai them sle hết chương trình vằn cảng đây them. Hạy cạ cằm slắng lụ ái tỉnh bài hảt lăng lẻ pỉ noọng phác khảu Fanpage cúa chương trình mì cằm Keo lẻ “Tiếng Tày - Nùng, Đài TNVN” lụ roọng thâng sổ điện thoại cúa chương trình lẻ 08.626.151.88.

HOÀNG CƯỜNG

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC