PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (VẰN 17 BƯƠN 3 PI 2024)
Chủ nhật, 10:50, 17/03/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Pỉ noọng slương điếp! Ăn vằn, quá Fanpage cúa chương trình dú tềnh Facebook mì cằm Keo lẻ “Tiếng Tày - Nùng, Đài Tiếng nói Việt Nam” vạ sổ điện thoại 08.626.151.88, Ban biên tập chương trình xường slì phuối toẹn xáu pỉ noọng tỉnh đài. Boong khỏi chăn slim pjom bái bại cằm slắng, cằm toỏng cóp cúa pỉ noọng tỉnh đài chang slì ngám quá.
 

 

Pỉ noọng slương điếp! Boong khỏi xường slì thả pỉ noọng dú khóp đin mường mì cằm toỏng cóp hẩư chương trình. Pỉ noọng tó phác cằm hẩư boong khỏi vạ cằm slắng nắt tỉnh bài then, sli, lượn tầư quá Fapage “Tiếng Tày - Nùng Đài TNVN” lụ roọng mà sổ điện thoại cúa chương trình lẻ: 08.626.151.88.

HOÀNG CƯỜNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC