6 DƯỞNG ĐÂY PỬA PỈ NOỌNG KIN XÁY CÁY LẦNG
Thứ sáu, 08:44, 10/05/2024 vov2 vov2
Xáy cáy lẻ thình cúa đây kin, mì lai chất hẩư đang cần nhằng sliểu. Lăng nẩy lẻ bại dưởng đây pửa pỉ noọng kin xáy cáy lầng pỉ xáu kin nọi

Chứ đảy hâng

Kin xáy cáy, pỉ noọng mì lai chất đây đang lầu nhằng sliểu, hưa chứ hâng vạ ooc áy đây. Pỉ xáu cần nọi kin xáy, cần kin xáy cáy lầng chứ đảy chăn hâng. ết lẻ sinh viên lụ cần nẳng hết fiểc, pền kin xáy cáy khảu nâư chạu

Mủng ón

Pỉ noọng kin xáy cáy sle mì năng nựa đây. Kin xáy cáy mì lai collagen hết năng nựa đáo. Ăn vằn kin ăn xáy cáy nâng sle nàn ké

Đang dàu

Xáy nọi mì calo tọ tẻo mì lai canxi, sắt, kẽm, vitamin vạ bại chất đai đây hẩư đang cần. Bại slấy đạ slắng, kin xáy cáy khảu nâư chạu xẹ đợ bẻo pỉ xáu cần kin pẻng van.

Tắp hết fiểc đây them

Protein mì chang xáy cáy chỏi bại búng mẻn slương dú tắp. Noỏc mà, xáy nhằng mì chất lecithin đây hẩư tắp. Kin xáy cáy ngám hạp ăn vằn xẹ hết tắp mì rèng.

Tha rủng

Chang xáy mì lai protein, chất bẻo, vitellin, lecithin, bại vitamin vạ khoáng chất cẩn diếu hẩư đang cần pện sắt, canxi, kali, lutein vạ zeaxanthin. Chang nhòn đeng xáy cáy nhằng mì 2 chất cẩn diếu lẻ lutein vạ zeaxanthin, sle tôi tha đảy rủng đây.

Nọi mẻn pỉnh nẻo thương

Pi 2023 tàng xa thắp đảy đăng dú tạp chí Nutrients cúa Đại học Boston hẩ ư hăn, 7 vằn kin 5 ăn xáy cáy lẻ nọi mẻn pỉnh nẻo thương vạ huyết áp slung 28% vạ32%. Pện tọ, pỉ noọng pền kin lai phjắc kheo, pja, bại thình muối sle đang lầu mì rèng./.

vov2

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC