BẠI CÚA KIN SLE ĐẾCH TẢNG LÀN PỈNH CHANG BẠI VẰN FẠ DÊN TÓT
Thứ năm, 10:49, 21/12/2023 SK&ĐS SK&ĐS
Bại slảnh pạng Bắc đang slí chang bại vằn fạ dên tót, ết lẻ dú bại slảnh khau pù mì bảt nhằng mì nây toỏng tải thâng bại đếch ngải pền pỉnh, ết lẻ bại pỉnh mừa thư châư. Sle tảng làn pỉnh đảy đây lẻ pỉ noọng pền hẩư lủc lan lầu kin đo chất sle đếch mì rèng.
 

 

Rèo Tiến sị, slấy da Phan Bích Nga, cần hết cốc tỉ khảm vạ son pang mừa tón kin hẩư đếch- Viện Dinh dưỡng cúa nặm mường hẩư chắc, fạ dên tót tải thâng tằng cần ké vạ đếch eng ngải pền pỉnh, ết lẻ bại thình pỉnh mừa tàng thư châư.

Bại thình pỉnh xường slì chẩp pện đăng bắt, cò chếp, nắc them lẻ pứt chếp... tan tói xáu bại đếch lẻ mì bại thình pỉnh pện: đăng bắt, khửn than, vài pa, pây mốc... pạng xảng tỉ, nhằng mì kỉ thình pỉnh đai them pện đang đẳn, pền ngảp...

Tó rèo TS. Slấy da Phan Bích Nga, bại tón kin chăn cẩn diếu chang fiểc tảng làn pỉnh vạ bại thình pỉnh mừa tàng thư châư tan phuối. Pỉ noọng lèo hẩư lủc lan lầu kin đo chất sle mì rèng tảng làn đảy lai thình pỉnh. Pền kin bại thình phjắc kheo, mác lương vạ đeng...

TS. Slấy da Phan Bích Nga hẩư chắc them, sle tảng làn đảy bại thình pỉnh mừa tàng thư châư lẻ pền kin them bại thình mì lai vitamin A pện bại thình phjắc kheo, mác đeng, lương pện: mác rẩu, qua lường, mác chí, mác chẻ, phjắc hôm đeng, mác cam, mác pẻn...

Vitamin mì lai chang bại thình phjắc ăn vằn pện tọ lai đếch eng tẻo nắm nắt kin phjắc vạ bại thình mác nhoòng pện bại mé pền hết pền lừ sle bại lan kin lai them. Bại mé pền ngòi lủc lầu nắt kin thình lăng lẻ au mà hết chảo hẩư lủc lầu kin. Hạy cạ au lồng chảo bại lan nắm nắt kin lẻ pền hẩư bại lan kin tằng phjắc mác táng sle. Hết pền lai thình phjắc sle đếch nắt kin; hẩư đếch kin đo nặm ăn vằn, nắm thả khấư chắng hẩư đếch kin./.

SK&ĐS

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC