BẠI MÒN LÈO CHẮC PỬA KIN THƯƠNG MÈNG
Thứ năm, 14:49, 07/12/2023 BÁO SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG BÁO SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG
Thương mèng lẻ thình cúa chăn đây hẩư sức lèng. Mái pện, nắm chử cần hâư tó kin thương mèng đảy. Lăng nẩy lẻ bại dưởng cẩn chắc pửa kin thương mèng, xỉnh pỉ noọng xày tỉnh.
 

Cần pền rừ nắm pền kin thương mèng?

Đếch eng ngám slinh, đếch eng tẩư pi nâng nắm đảy kin thương mèng nhoòng ngải mẻn khửn mác mán, tầư tậm.

Pỉ noọng nhình pà đang.

Cần mẻn pỉnh huyết áp tắm lụ thương chang lưởt nọi.

Cần ngám mẻn phá mốc, cần pền pỉnh tắp chếp, pền pỉnh nẻo thương.

Cần xường slì mẻn khửn mác mán pửa kin thương mèng.

Thương mèng đây hẩư sức lèng tọ pỉ noọng nắm pền kin xăm bại thình lăng nẩy.

- Thương mèng nắm đảy kin xăm thua sung, thua sluốn nhằng đíp: Nhoòng thua sung, thua sluốn pôm, phết, thương mèng thẻo van, pôm ngải mẻn mốc pè.

- Thương mèng nắm đảy kin xáu nặm thúa xẳng: Ngải mẻn mốc pè, mì bảt nhằng hết thai cần.

Nặm thúa xẳng mì lai protein vạ acid amin, lai thình vitamin chăn đây hẩư sức lèng. Mái cạ nặm thúa xẳng vạ thương mèng xày đây tọ pửa cáp 2 thình nẩy kin vạ căn xẹ ngải mẻn tầư tậm vạ pây mốc. Nặm thúa xẳng vạ thương mèng xẹ khổn chang toọng muổng hết hẩư pỉ noọng thư châư khỏ mì bảt mẻn lướt pây.

Hạy cạ mẻn tầư tậm pửa kin nặm thúa xẳng xáu thương mèng pỉ noọng lèo hết nèm kéc lăng nẩy: Cón pửa đảy 6 tiểng lẻ cẩn hết hẩư cần tầư tậm thoi khửn đảy lẹo, sle bại da tậm oóc khói mốc đảy.

- Đếch eng tẩư pi nâng nắm đảy kin thương mèng: 

 Bại slấy da slắng cạ Đếch eng ngám slinh, đếch eng tẩư pi nâng nắm đảy kin thương mèng nhoòng thương mèng ngải mì khuẩn botulinum chang pửa thua mèng thương pây chắp bjoóc mà hết thương. Da tậm botulinum xẹ hét hẩư đếch eng mẻn tầư tậm.

- Nắm đảy kin thương mèng xáu nặm pôm: Nặm pôm xẹ hết hẩư bại chất đây hẩư sức lèng mì chang thương mèng mẻn tối piến pây.

 - Hạy cạ đang cần mẻn pôm lẻ nắm pền kin thương mèng: 

Nèm bưởng Đông y thương mèng pôm, bại pỉ noọng đạ slặn pôm chang cần phả mừ, phả kha pôm, pác pền cam… lẻ nắm pền kin thương mèng.

- Nắm pền kin thương mèng xáu bại thình da đai: Thương mèng nắm pền kin xáu thình da phiến bấu mì đang, da sle hết huyết áp tắm lồng..../.

BÁO SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC