BẠI THÌNH NẶM KIN DẶM CHANG SLÌ MỒM
Thứ năm, 08:52, 23/05/2024 Dân tộc và phát triển Dân tộc và phát triển
Thâng slì mồm, pỉ noọng ngải hăn đửa điểu. Rèo cần ké, mì kỷ thình nặm kin hết đang lầu dặm dẹ:

Thúa đăm

Rèo chảng da, thúa đăm đảy ngòi lẻ thình nâng chang 5 thình cúa kin đây hẩư mác diêu, tảng làn tầư tậm.

Dú nặm mường lầu, pỉ noọng vận au thúa đăm sle hung hang chang slì mồm, thúa đăm khủa hom, chiêu nặm kin ăn vằn lụ bung chè thúa đăm kin xày dặm đang.

Nặm chè kheo

Vằn đét, chè kheo lẻ thình nặm đây hẩư sức rèng vạ đợ cò khấư.

Noỏc mà, kin nặm chè kheo lầng nhằng pền da. Ăn vằn kin tứ4 – 5 chẻn nặm chè hết đang dặm dẹ, tảng làn pỉnh huyết áp slung, lưởt luây lầng, nọicholesterol,… Pện tọ, pỉ noọng pền kin nặm chè kheo khảu nâư chạu, sloai lụ pài, nắm kin khảu tằng cẳm xẹ khỏ nòn đắc.

Mác la hán

Mác la hán nắm chay đảy chang nặm mường lầu pện tọ vằn cảng đảy khai lai, pỉ noọng au mà tổm nặm kin chang slì mồm.

Mác la hán van thương tẩp 300 pày thương ỏi pện tọ tẻo đây hẩư cần mẻn nẻo thương.

Lảc nhả cà

Co nhả cà tứn lai khóp nặm mường lầu tọ nọi cần chắc thình lảc nẩy pền da. Rèo chảng da, lảc nhả cà da pỉnh oóc nẻo nọi, pôm quả thoi oóc lưởt, da cò khấư, mẻn nẻo nỉu, hết slỉnh lẩu...

Khảu slì mồm, pỉ noọng au lảc nhả cà thác khấư, ăn vằn đăng nặm kin sle đang cần dặm dẹ.

Nặm phjắc chèn

Phjắc chèn kin van, oóc nẻo ngải, da pửa đang dên mồm, khửn slu, ay, lưởt đăng, oóc nẻo chếp, khửn phjất phjảng, tắp chếp vạ mẻ cầu nọi nồm. Ăn vằn dủng tứ 3 thâng 5 chèn phjắc chèn đíp, lụ lai them, dào slâư, tăm lụ náp miền, lọc au nặm kin lụ kin cắp nặm mác dừa. Ngải tải ết lẻ hết nặm keng kin chang tón khẩu lụ đăng nặm kin tang chè ăn vằn.

Nặm ỏi

Nặm ỏi kin van chang vằn mồm bọng. Noỏc co ỏi, bâư ỏi vạ lảc ỏi kin tó dặm đang.

Nặm mác dừa

Chang nặm mác dừa mì lai chất đây vạ dặm, da đảy kỷ thình pỉnh pện đang dên mồm, khửn than, mốc chếp pây noỏc, chếp toọng muổng,... nhoòng pện, nẩy lẻ thình nặm hạp xáu slì mồm./.

Dân tộc và phát triển

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC