CẦN PỀN PỈNH CÚM A PỀN KIN BẠI MÒN LĂNG SLE ĐÂY KHOÁI
Thứ năm, 17:36, 18/01/2024 SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG
Slì nẩy bại cần piền pỉnh cúm A vằn cảng lai khửn, mì cần hăn lai dưởng pền nắc hết hẩư pỉ noọng chăn dau hí. Bại slấy da slắng cạ, cần pền pỉnh cúm A cẩn đảy kin đo chất sle đang cần đợ đửa vạ đây khoái. Xỉnh pỉ noọng tỉnh bại slắng cạ lăng nẩy:
 

Cần pền pỉnh cúm A bại dưởng đú lẻ hăn ay, slăn, cò chếp, hua chếp, mừ kha ón chếp, bại noọng eng lẻ kin đảy nọi vạ hảy lai...

Pửa mẻn pỉnh cúm A lẻ cần pỉnh lèo kéc lé xáu bại cần chang lườn, pửa đang dên mồm lèo au khân dủp nặm ún sle chản lụ kin da nèm slắng cạ, au nặm cưa mà mjọong pác.

Rèo TS. Phạm Thị Bích Thủy dú Bệnh viện chỏi pỉnh mừa đăng, xu, cò chếp Trung ương, pửa mẻn pỉnh cúm A hết hẩư đang cần hăn đửa điểu, kin nắm van pác nhoòng pện noỏc kin da pỉ noọng lèo kin lai thình mác sle đang cần đợ đửa vạ đây khoái.

Cần pỉnh pền kin lai nặm. Kin lai thình phjắc, mác mì lai vitamin C sle mì rèng tảng làn đảy virus. Tói xáu bại noọng eng nhằng kin nồm lẻ lèo hẩư noọng eng kin nồm lai khửn. Tói xáu bại noọng hẳm cải lẻ hẩư bại noọng kin bại thình cúa nựn ngải.

Bại thình phjắc mác mì lai vitamin C pện mác cam, mác pẻn, mác rẩu, mác tảo, cuổi, mác ội...; bại thình phjắc kheo lẻ súp lơ, mác chẻ... Cần pỉnh lèo kin lai tón chang vằn sle rèng khoái./.

SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC