CUỔI TIÊU HẾT DA
Thứ năm, 13:54, 13/06/2024 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Cuổi tiêu mì lai chất đây hẩư sức rèng cúa pỉ noọng, ết lẻ đếch eng, cần ké vạ bại cần xường slì hết fiểc nắc, hết bại fiểc lèo nghị lai. Chang bại da cúa cần ké, cuổi tiêu tó da đảy máo hù lai thình.
 

 

Da huyết áp: Pỉ noọng au quạng 3 thâng 6 chèn năng cuổi tiêu mà tổm nặm kin lai pày.

Pang chỏi da chếp hua châư: Pỉ noọng au 6 chèn pi cuổi lụ 3 thâng 6 chèn quấn cuổi, au mà xắt bang, ấu xáu nựa chinh kin ăn vằn.

Da tầư tậm cúa kin: Au 5 chàng quấn cuổi tiêu, xắt pền ám, tổm au pát nặm nâng mà kin, kin sle thoi khửn mà.

Da pjò nẩư: Au cuổi khảu pát pây nhiển hẩư bjải, poỏc khảu phải bang pây au mà pải khửn búng mẻn pjò pây, pải vằn sloong pày.

Năng nựa đẳn: Chang năng cuổi mì kỉ thình chất sle bại thình vi khuẩn nắm pjẻ đảy nhoòng pện au năng cuổi mà poỏc khảu búng mẻn chếp pây lẻ da đảy năng nựa đẳn.

Da phjôm lấn: Au dang dú co cuổi mà pải khửn năng hua pây xẹ đợ đảy phjôm lấn vạ hưa búng mẻn phjôm lấn tứn đảy tò tẻo. Vằn nâng au quạng chẻn dang cuổi nâng mà pải.

Da ay, cò mì nài kiu: Pỉ noọng au ăn nâng thâng 2 ăn cuổi tiêu, au lồng pây ỉ thương hua mò nâng, duông khửn, kin vằn 2 pày. Kin chang kỉ vằn liển.

Da pền bát dú slân lăng, mẻn cẩư: Au quấn cuổi lụ lảc cuổi tiêu mà tăm bjải dá poỏc khảu pây.

Da oóc nẻo mì lưởt: Lảc cuổi tiêu quạng chàng sloong, co lắc nà 3 chèn, au mà tổm nặm kin.

Da pền quác: Pỉ noọng au nặm ún mà dào slâư búng pền quác, đẳn hẩư mjản oóc, xít khấư. Au ăn cuổi tiêu đíp nâng nhằng dú tềnh lừa ẻo hẩư dang luây oóc mà, pải khửn búng pền quác pây, pải tứ 4 thâng 5 pày.

Khen kha théc: Thâng slì dên khen kha ái mẻn théc, pỉ noọng au ăn cuổi slúc tử, slúc đăm cảng đây mà pỉnh fầy hẩư pôm dá pải khửn búng khen kha théc pây. 

Da chếp toọng muổng: Au cuổi tiêu đíp mà sấy ngoòng tẩư 50 độ C, tăm miền, ăn vằn au mà kin tứ 2 thâng 3 chèn.

Da pây noỏc khỏ: Kin cuổi tiêu slúc, kin mọi pày 3 thâng 4 ăn.

Mẻn slẩy luốt oóc lưởt: Au sloong ăn cuổi slúc mà tổm nặm kin lai pày.

Pỉ noọng lèo chứ:

Lăng tón kin quạng tiểng nâng thâng sloong tiểng lẻ pỉ noọng kin cuổi tiêu đảy. Nắm pền kin cuổi tiêu pửa mốc pjấu.

Vằn nâng pỉ noọng pền kin ăn nâng thâng sloong ăn cuổi.

Cần pền pỉnh mác diêu, hua chếp lẻ nắm pền kin cuổi tiêu.

BÁO DT&PT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC