DƯỞNG ĐÂY CÚA FIỂC DỦNG NẶM MUỐC DÀO NẢ ĂN VẰN
Thứ năm, 11:23, 04/01/2024 Sức khỏe và đời sống Sức khỏe và đời sống
Dào nả lẻ fiểc pỉ noọng hết ăn vằn. Xáu cần ái chướng nả đây slướng, pỉ noọng dủng nặm muốc khẩu sle dào nả. Pện nặm muốc khẩu mì lăng đây? Xỉnh pỉ noọng xày tỉnh:
 

1. Dưởng đây cúa fiểc dủng nặm muốc dào nả

Cần ké lầu đạ dủng nặm muốc dào nả sle chướng mjảc nhoòng chang khẩu slan mì lai thình chất đây pện protein, axit amin cẩn diếu, vitamin, sle đảy ón hâng

Dủng nặm muốc khẩu dào mừng tó hết nựa năng ón. Noỏc mà, au nặm muốc tẳng fẩt xáu cưa dá pải khửn năng nựa sle slâư, đợ mì vi khuẩn hết khửn slu, nọi mẻn đẳn.

2. Dủng nặm muốc khẩu dào nả ăn vằn, pỉ noọng hết nèm tứng fiểc lăng nẩy:

- Tải 1: Pửa dào khẩu, nặm đú mì kali, mì axit, nắm hạp sle dào nả, pỉ noọng pền đính pây.

- Tải 2: Nặm dào khẩu pày tải 2 mì kiềm nọi, dặm, dủng sle dào nả đây tải ết, pỉ noọng củ sle chang áng, thả quạng 20-30 sle nặm muốc chẳng.

- Tải 3: Pửa nặm muốc chẳng, pỉ noọng đính lồng áng, pố them nặm ún ngám hạp, dủng nặm muốc khẩu dào nả, pải khóp nả vạ dủng nặm slâư dào lăng 15 phút. 

Pỉ noọng chứ, au nặm slâư dú pạng nưa, nắm dủng fấn muốc dú ghị sle dào nả slâư nhoòng fấn muốc nhằng lai bưa khẩu, nắm đây.

- Tải 4: Pửa đạ dủng nặm muốc khẩu dào nả, pỉ noọng au ăn khân nả dấu dà khửn nả vạ thả hối nâng, năng nựa sẹ ón đây. Tốc lăng chắng dủng bại thình cúa chướng nả sle nựa khao đáo đây slao./.

Sức khỏe và đời sống

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC