KỈ BÀI DA TỨ PHJẮC CÁT KHEO
Thứ năm, 08:00, 22/02/2024 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Phjắc cát kheo pỉ noọng lầu au mà hết phjắc slổm lụ hang kin ăn vằn. Thình phjắc nẩy nhằng pền lai thình da. Lăng nẩy lẻ kỉ bài da đảy hết tứ phjắc cát, xỉnh pỉ noọng xày tỉnh:
 

 

Tả đảy bại chất tầư tậm: Pỉ noọng au 4 chèn muối phjắc cát, 12 chèn muối tía tô, 12 chèn muối lào fẳc au mà tổm nặm kin păn pền sloong pày. Bại thình nẩy nhằng da đảy ay nài kiu, ngảp, giải khỏ...

Da khửn slu, pền bát: Pỉ noọng au hua xông vạ muối phjắc cát kheo sloong thình cặn căn, tăm miền, cồn lầng xáu căn au mà pẻn khảu búng pền bát, khửn slu pây. Mọi vằn pẻn pày nâng thâng pửa ăn bát lồng.

Da chếp toọng muổng: Pỉ noọng au 3 chèn puốn muối phjắc cát mà tăm miền, au lồng pây ỉ lẩu pôm nâng cồn lầng dá kin vằn 2 pày.

Da cò chếp: Pỉ noọng au muối phjắc cát mà tăm miền dá au lồng ỉ nặm nâng cồn hẩư pền bưa khổn, pẻn khảu cò pây dá poỏc khảu quạng 3 thâng 4 tiểng.

Đây hẩư dền, đúc: Pỉ noọng au phjắc cát đo kin tón nâng, cảy, 2 ám khinh xắt bang. Cảy lẻ xay miền, lọc au nặm, phjắc cát dào slâư, xắt eng au mà hết phjắc kin mọi tuần kin quạng 3 tón.

Đây hẩư cần pền pỉnh gout: Cần pền pỉnh gút lẻ au phjắc cát mà hết phjắc kin lầng lụ tổm nặm kin tó đảy. Pửa chếp quả lẻ au mà tăm miền dá pẻn khảu búng chếp pây vằn kỉ pày.

Đây hẩư cần ké, đếch eng: Pỉ noọng au 2 chàng phjắc cát kheo, chàng nựa mu pằm miền nâng, khinh, xông, au mà hết phjắc kin mọi tuần 3 thâng 4 tón.

Cần đâư pôm: Au phjắc cát kheo mà tổm nặm kin lai pày chang vằn nâng sle da đâư pôm, pỉ noọng xẹ hăn dú ngải.

Da pỉnh tắp chếp, nựa lương, men chang tắp slung: Pỉ noọng au tua pja nuầy nâng, phjắc cát lẻ hết pền phjắc slổm, xông. Pja slẩy slâư dá au mà hung xáu phjắc slổm thâng pửa slúc. Kin pện nẩy lầng xẹ đây hẩư tắp.

Da pây noỏc khỏ: Pỉ noọng au 2 chàng phjắc slổm, 2 chàng slẩy mu, khinh. Slẩy dào slâư, xắt pền ám eng ướp đo cưa, mì chính. Xẻo xông, khinh dá au slẩy lồng héc pây xẻo, ái slúc lẻ au phjắc slổm lồng pây xẻo vạ căn. Mọi tuần kin pện nẩy 2 pày xẹ đây hẩư slẩy.

Pỉ noọng lèo chắc:

+ Cần mẻn suy giáp nắm pền kin phjắc cát kheo.

+ Đếch eng, cần đang slí mẻn pây mốc, pỉ noọng nhình pà đang nắm pền kin phjắc cát đíp.

+ Pửa au mà hết phjắc slổm lẻ lương đây cỏi kin. Pửa mốc dác nắm pền kin, kin lai tó nắm đây ngải tải thâng huyết áp slung vạ mì hin chang mác diêu./.

BÁO DT&PT

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC