BẢC HỒ MÀ CHIẾN KHU
Thứ sáu, 15:27, 17/05/2024 TÀY-NÙNG VOV TÀY-NÙNG VOV
Việt Bắc lẻ tỉ tầu đú Bảc Hồ hòi mà đin mường lăng 30 pi pây xa tàng cháu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đạ dú nẩy xày Trung ương khảm quá lai pi bươn khỏ nhộc, hết cốc, tải tàng pỉ noọng lầu tức hình chang Cách mạng Bươn Pét pi 1945.
 

 

Tẳt cằm: Trọng Quyết

Chiềng: Tiến Khởi

TÀY-NÙNG VOV

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC