TÌNH XUÂN
Thứ sáu, 08:59, 26/01/2024 TÀY-NÙNG VOV TÀY-NÙNG VOV
Mòn chăn táng cúa tàng lượn phong slư xáu bại tàng lượn đai lẻ pửa khửn heng lượn. Pửa phong slư đảy phác thâng cần pạng bưởng, pậu xẹ khay mà ngòi, căm bâư slư chang mừ, dỉ toọc dỉ lượn, chang tỉ lẻ bại cằm slắng, cằm slương điếp, mì bảt lẻ bại cằm chứ thâng căn nhặc nhạy đâư slim…
 

Phong slư

Tẳt cằm: Trường Sơn

Chiềng: Thu Phương

TÀY-NÙNG VOV

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC