XUÂN MÀ DÚ BÚNG ĐIN VỴ XUYÊN
Thứ bảy, 15:35, 17/02/2024 Báo Hà Giang Báo Hà Giang
Lăng bại vằn fạ dên đảng lẻ đét ún sle bjoóc mác mặn phông khao, bjoóc tào phông đáo xảng pha sluôn vạ liểp tàng khảu bản. Pỉ noọng dú Vị Xuyên lồng tổng đăm chay, tởi slổng mì lai tối piến tứng vằn vạ slứn slim khảu fiểc dủng chèn pổn cúa 3 fấn fiểc tằng nặm mường tẳng có tàng hết kin, ỏn tỉnh tỉ dú búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù
 

Hôn hỉ rẳp xuân, lai lườn pỉ noọng dú hoẹn Vị Xuyên nhằng hăn dung pửa đảy kin Nèn chang ăn lườn mấư. Tứ fấn pang hưa tằng nặm mường tẳng có tàng hết kin, ỏn tỉnh tỉ dú búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù, bại ăn lườn mấư lẻ ngầư ngoòng cúa lai cần khỏ đạ pền chăn, hưa pỉ noọng xéng khửn hết kin, cọp fấn tả khỏ dác. Pửa cón, lườn cúa pí Nguyễn Thị Đại, bản Ngọc Thượng, xạ Ngọc Linh đạ cáu vái. Hết kin chẩp khỏ, đang đeo liệng 3 tua lủc pây slon slư, pí xằng mì chèn chỏi lườn. Đảy pạng nưa pang hưa 40 triệu mưn tứ 3 fấn chèn pày tằng nặm mường tẳng có tàng hết kin, ỏn tỉnh tỉ dú búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù xày dim cúa pỉ noọng, pí đạ tẳng đảy ăn lườn mấư quảng 52 xích tẳng khoang, mắn đây.

Hoẹn Vị Xuyên pửa pày lẻ tỉ tức slấc chăn khên khoỏng chang 10 pi (1979-1989). Lẩn pác pày tò tức chăn rại, lai cán bộ, chiến sỵ dú khóp đin tỉ nặm mường xày pỉ noọng đạ vẻng mỉnh dú nẩy. Nẩy tó lẻ pày tức căn cải tải ết lăng pửa Việt Nam tức hình Mỵ.

Sle tảng làn pày tức căn tải nhỉ cúa Trung Quốc, chang 5 pi (tứ 1984 thâng 1989), Việt Nam lầu đạ păn lẩn chủc sư đoàn pây cón, bại trung đoàn càm kha dú tỉ fuông, đặc công, kỷ trung đoàn, lữ đoàn pháo binh, công binh, hóa học… lẩn fàn dân quân, du kích pây tức sle chực mắn piên chái Vị Xuyên, lẩn chục fàn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến pây pang hưa chang pan tức căn dú Vị Xuyên.

Tứ pi 1984 thâng pi 1989, 2 bưởng tức căn chăn rại dú xạ Thanh Thủy, Minh Tân, Thanh Đức … cúa hoẹn Vị Xuyên, xạ Bạch Đích, Phú Lũng cúa hoẹn Yên Minh (Hà Giang). Dú Vị Xuyên, đạ mì tềnh 10 sư đoàn bộ binh tối căn tức slấc. Bại đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội tỉ fuông, dân quân tự vệ đạ ết slim tức căn, au tẻo tứng hào, tứng tỉ slung sle chực mắn đảy tàng piên chái cúa đin tỉ nặm mường.

Vị Xuyên lẻ hoẹn búng tắm cúa slảnh Hà Giang, pện tọ mì thâng 12/24 xạ chăn khỏ. Nhoòng pện, hoẹn xường slì xa bại tàng lỏ pang hưa cúa Đảng vạ Nhà nước hết đây 3 fấn fiểc cải cúa pày tằng nặm mường tẳng có tàng hết kin, ỏn tỉnh tỉ dú búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù, tứ pi 2021 – 2025. Mì lai tàng pang hưa, tôm tỉ quảng, lai cần nhằng khỏ, 3 fấn fiểc cúa nặm mường mì: Pày tằng nặm mường tả khỏ mắn táng, tằng có bản cỏn mấư vạ tẳng có tàng hết kin, ỏn tỉnh tỉ dú búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù. Pày tằng nặm mường tẳng có bản cỏn mấư đạ hết đảy kha tàng bê tông tứ bản Tham Còn pây thâng Bản Dâng dú xạ Cao Bồ vạ pjót khảm tẳm Việt Lâm vạ Thượng Sơn. Nẩy chăn lẻ kha tàng cúa Đảng, ngám slim pỉ noọng.

Tói xáu pỉ noọng dú bản Tham Còn vạ Bản Dâng pửa mì kha tàng mấư đây lẻ xe khảu đảy thâng bản, bại thình cúa pỉ noọng đăm chay đảy pện mác háu, chè Shan tuyết au pây háng khai ngải, nắm mẻn pjá xẻn nhoòng tàng pây khỏ. Đét xuân on ún, dưởng khỏ đạ nọi pây, mạy mác phú phí buốt bâư chăn ím đo. Tứ xạ búng tải 3, Cao Bồ mì lai tối mấư. Ăn pi, păn lầng tứng cần đạ hết đảy 25 triệu mưn, xạ nọi pây lai sổ lườn khỏ.

Pỉ noọng dú bản cỏn hôn hỉ rẳp Nèn, on Đảng, hỉn xuân hôn hỉ, pỉnh an. Nhoòng tứ hua pi, 3 fấn fiểc cải cúa đin mường đảy ngòi chăn cẩn diếu, đảy bại pạng hết fiểc dú Vị Xuyên ết slim hết khoái, hưa pỉ noọng bại dân tộc dú chang hoẹn mì lai cúa kin, cúa nủng, bản cỏn tối mấư tứng vằn./.

Báo Hà Giang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC