ĐÂY PJÒI LẸ HỘI NGẦƯ MIỀU MẢU CÚA PỈ NOỌNG CẦN DAO ĐỎ DÚ SLẢNH HÀ GIANG
Thứ tư, 16:05, 03/04/2024 Báo Hà Giang Báo Hà Giang
Lai tởi quá mà, Lẹ hội ngầư miều mảu đạ pền cỏ lẻ đây pjòi cúa pỉ noọng cần Dao đỏ dú hoẹn Xín Mần (slảnh Hà Giang). Pỉ noọng ngầư miều mảu pjòi đây, pỉ noọng mì rèng, ím đo, phjến slái hại cúa bân đin vạ pỉnh lả. Nẩy tó lẻ pày pỉ noọng cáp căn kiu slẳt vạ slương điếp căn:

Lẹ hội ngầư miều mảu cúa pỉ noọng cần Dao đỏ dú hoẹn Xín Mần đảy có khảu bươn 10 lịch hây pi cáu thâng bươn 2 pi mấư. Tứng lườn chang họ xẹ mì cần thẻ nả thâng lẹ ngầư miều mảu sle au đây pjòi mà lườn.

Pỉ noọng cần Dao slứn slim cạ, lầu mì slim đây, pỏ fạ xáu pỏ slấn, cúng chỏ xẹ hẩư miều mảu pjòi đây, phân đét lầng. Tói xáu pỉ noọng, pỉ noọng slứn khảu pỏ slấn, slấn đông, pỏ fạ lẻ cằm ngầư ngoòng xẹ pền chăn.

 Rèo cỏ lẻ, cúa pài pỏ slấn chang lẹ ngầư miều mảu chăn cẩn diếu vạ chắp xặp đây đo. Bôm pài mì mu, cáy sleng, khẩu slan, pẻng ben vạ chỉa chèn.

Pạng xảng tỉ, slấy mo lẻ cần đảy pỉ noọng chang bản slứn điếp xẹ mì cúa hết lẹ lẻ piếng vẹ slớ, coóc út, slửa khóa, choong, mạ la, pí lè, chỉa xo pỏ fạ, séc mo vạ mảc dáng.

Cúa cái hết lẹ chắp xặp đo, thẻ nả cúa họ pây rẳp pỏ Tảo, slấy mo vạ tổm nặm hẩư bại slấy áp đang. Áp đang dá, pỏ Tảo, slấy mo au piếng vẹ slớ khoen khửn, cần thẻ nả chang họ au cúa cái pài dú nả thản.

Bại slấy mo cúa pài lẹ páo khửn cúng chỏ, thọ công, thọ tỉ vạ slấn phja, slấn đông xảng bản. Xày tỉ, slấy mo ngầư bại pỏ slấn cụm cừa hẩư pỉ noọng chang bản pình an, mì rèng, miều mảu pjòi đây,...

Bại slấy mo hết pjọm fấn lẹ, pỉ noọng xày căn pấu pí lè, tói tổng, mủa chuông sle tẻp phi rại, cúa rại vạ ăn dày cúa pi cáu, xày mủa tổng, cọn choong ngầư mì rèng, tua cúa liệng khoái mà đuổi chang họ vạ bản cỏn. Bại slấy mo hết pjọm lẹ lẻ xày căn kin co.

Chang lẹ hội, pỉ noọng cần Dao nhằng chùa căn xẻ slỏi, tò xẩn tậu, tỏt còn. Áo Triệu Chòi Chiêm – slấy mo đảy pỉ noọng cần Dao đỏ dú hoẹn Xín Mần hẩư chắc, lẹ hội ngầư miều mảu cúa cần Dao đỏ đảy có lầng vạ quá lai tởi, hạp xáu tởi slổng cà này./.

Báo Hà Giang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC