KHẢU LƯỜN MẤƯ- CỎ LẺ CẨN DIẾU NÂNG CÚA PỈ NOỌNG CẦN LÀO
Thứ tư, 11:25, 06/03/2024 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Cón pửa tọn thâng lườn mấư dú, pỉ noọng cần Lào dú xạ Mường Và (hoẹn Sốp Cộp, slảnh Sơn La) hết lẹ páo bại pỏ slấn vạ cúng chỏ cúa lầu.
 

Pỉ noọng cần Lào dú xạ Mường nẳm cạ: hết kin mì pi bươn, hết lườn mì vằn mjảc, fiểc lưởc vằn đây giờ mjảc sle khảu lườn mấư tói xáu pỉ noọng lẻ fiểc chăn cẩn diếu. Pửa tẳng lườn mấư, chẩu lườn sle lưởc vằn sle hết lẹ pài cúng chỏ, pỏ slấn. Chang lườn chắp xặp đo cúa cái, tọ nắm sliểu đảy ăn mỏ nẩng khẩu nua, ăn vằn, pỉ noọng cần Lào tan kin khẩu nua. Bại cúa cái sle dú tin đuây khửn lườn.

Cón vằn khảu lườn mấư, chẩu lườn xỉnh cần ké nâng chang bản, lẻ cần đảy pỉ noọng slứn điếp lụ cần hết cốc bản thẻ nả pang hưa lầu chang vằn khảu lườn mấư. Chẩu lườn hết slấy mo chang vằn khảu lườn mấư. Cúa cái pài lẹ mì: tua cáy phủ tổm, hua mu (ngòi mà chang lườn mì lụ khỏ), slẩy, tắp mu, khẩu nua nẩng, lẩu cần, lẩu khao, 2 choóc lẩu, thuổn thảy sle khửn thản chang lườn.

Sle hết lẹ, cần ké thẻ nả dặng dú tin đuây, thả thâng giờ mjảc, chẩu lườn tải lủc lan au mỏ nẩng khẩu nua vạ bại thình cúa cái đai thâng tin đuây lườn mấư lẻ hết lẹ. Chẩu lườn xam cần ké: Lườn đạ tẳng mấư, giờ mjảc đạ thâng, khỏi tải lủc lan khảu lườn mấư đảy xằng? Cần ké cạ: Lườn mấư đạ mì, giờ đây đạ thâng, khảu lườn mấư cà này đây lai. Lẹ khảu lườn mấư tầu đú đạ pjọm.

Thuổn thảy pỉ noọng khửn lườn chạn hết lẹ, dả nâng chang lườn thẻ nả phác cằm pjom bái khéc đạ thâng lườn pjọm nả, dìn lẩu xỉnh tứng cần kin.

Pửa mỏ nẩng khẩu nua đảy tẳt khửn pỉnh fầy, cần chang lườn chắng au bại cúa cái sle khảu lườn. Slấy mo đảy chẩu lườn rẳp thâng mo xỉnh bại pỏ slấn vạ cúng chỏ lồng páo pỉ hẩư lủc lan chẩp xải sló, mì rèng, khẩu bắp têm cai, mò vài têm lảng...

Pjọm pan lẹ, lủc lan chang lườn xày pỉ noọng chang bản nẳng kin lẩu cần vạ mủa nèm heng mjạc.

Pửa khửn lườn, mỏ nửng khẩu nua đảy tẳt dú pỉnh fầy, dú pác mỏ, chẩu lườn sle tôi thú păn pền 4 coóc, 2 fấn ngoảy khảu lườn, 2 phấn ngoảy oóc ảng. Giai khẩu nua bân khửn hết 2 fấn ngoảy khảu chang lườn lẻ chẩu lườn hết kin khoay ngải./.

BÁO DT&PT

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC