LẸ HẾT CHÁ CÚA PỈ NOỌNG CẦN THÁI KHAO
Thứ ba, 08:00, 26/03/2024 VOV4 VOV4
Bươn 3 ăn pi, pỉ noọng cần Thái khao dú xạ Đông Sang, hoẹn Mộc Châu, Sơn La sẹ có lẹ hội Hết chá. Nẩy lẻ lẹ hội táp tởi đảy pỉ noọng cần Thái chướng chắp đảy thâng cà này.

Rèo cần ké, pửa chếp khẩy, pỉ noọng cần Thái pây xa mọ mun, nhằng roọng lẻ slấy mo ếp co da lụ nẳng hết Pửt. Chứ ơn slấy mo, cần đạ rèng tẻo xo đảy hết lủc liệng lườn slấy.

Khảu slì xuân, mọ mun sẹ có lẹ Hết chá pjá ơn bại pỏ slấn, ngầư pỉ noọng chang bản mì rèng, phân đét lầng, tởi slổng ím đo. Nẩy lẻ pày bại lủc liệng pjá ơn slấy vạ tó lẻ pày tằng bản hôn hỉ đuổi căn. Lẹ hội lẻ vằn cẩn diếu cúa pỉ noọng cần Thái Khao dú Đông Sang. Pi 2015, lẹ hết chá đảy Bộ VHTT&DL chủn lẻ mòn pèng quỷ cúa tằng nặm mường.

Chang vằn hội mì co va neo, mòn pèng quỷ cúa tằng nặm mường, dương chồm lỉn liểu pi 2023 dú Bản Văn hóa, pỉ noọng cần Thái Khao dú xạ Đông Sang đạ có tẻo lẹ hội Hết chá chăn pèng quỷ.

Chang lẹ hội mì co xẳng chá - co bjoóc lài va đảy hết tứ pẻn mạy, co vai, co mạy phấy… quá tin mừ híu cúa pỉ noọng. Bại cáng bjoóc mì ngàu bại tua cúa slan tứ mạy rượi, bại cúa dủng ăn vằn, thình mjạc hết bặng pẻn mạy. Ết lẻ nắm sliểu đảy thình bjoóc mạ - thình bjoóc dú khau lương đây đảy ngòi lẻ thình bjoóc cúa hết chá.

Cúa cái chầư khửn pỏ slấn mì tua mu, lẩu cần đảy tẳt xảng co xẳng chá. Xày tỉ, tằng bại bôm lẹ cải cúa bại mọ mun chắp xặp vạ bại lủc liệng au thâng pjá ơn: mì chỉa chèn, phải, choóc lẩu, bại nậu bjoóc, xáy…

Mì slấy pấu bjẳm - roọng lẻ - pí mun, slấy mo hết lẹ xỉnh pỏ slấn lồng mà xáu tàng khắp chá, phuối pác. Fấn lẹ xáu bại cằm toẹn cốc đảy lẩn tẻo, cần thâng lẹ hội đảy slon cháo mừa đăm chay xáu bại cằm slon quai pỉ noọng kin dú đuổi căn đây them.

Mòn đây nhằng lẻ bại cằm toẹn khua dú xảng co xẳng chá. Bại tàng chiềng khua hôn hỉ, slon lủc lan chắc kẻ ké nà rẩy, phấc vài thây nà… đảy hết tẻo quá dặn… Đếch khua chăn lẻ pan chiềng pỏ chài piến pền mẻ nhình, mẻ nhình piến pền pỏ chài pây xỏn pja, tỏt khe sle lai cần chồm khua khước. Pỉ noọng xày hôn hỉ mủa xảng co xẳng chá nèm heng pí - mun cúa slấy pấu bjẳm.

Lẹ hết chá pjọm chang tàng mủa xòe nảo niểt, lai slắc lài sli cúa khân, slửa khóa lủc slao Thái Khao./.

VOV4

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC