MÒN ĐÂY CHANG LẸ NGẦƯ FẠ PHÂN CÚA CẦN LÔ LÔ ĐĂM
Thứ tư, 08:00, 08/05/2024 BÁO DT&MN BÁO DT&MN
Tẳm pửa đú thâng cà này, tứng bản cúa cần Lô Lô đăm dú slảnh Cao Bằng xày mì búng đông căm nâng cúa lầu. Lẹ ngầư fạ phân (nhằng roọng cạ lẹ pài slấn đông) lẻ ết chang bại cỏ lẻ cáo quán pây nèm xáu bại cỏ lẻ, bại tàng kin dú ăn vằn cúa pỉ noọng tứ tởi nẩy thâng tởi lăng. Lẹ ngầư fạ phân lẻ vằn hội sliêng, vằn hội cải cúa pỉ noọng chang bản xáu lai mòn lèo căm pện tọ thuổn thảy pỉ noọng xày hết nèm đây.
 

 

Lẹ ngầư fạ phân cúa cần Lô Lô đăm đảy hết khảu bươn 3 lầu, nắm tỉnh cạ vằn hua bươn lụ hang bươn pện tọ lèo lưởc hết khảu vằn tua luồng chắng đảy nhoòng pỉ noọng slứn cạ, vằn nẩy lẻ slấn đông chắng hẩư fạ phân sle miều mảu pjòi đây.

Bại cúa lẹ mì tua mò nâng, tua ma nâng, tua cáy nâng vạ bôm khẩu nua nẩng nâng. Pan lẹ mì slấy nâng hết cốc vạ cần pậu nâng xày kỉ cần chậư vạ mì nả cúa pỉ noọng chang bản.

Lăng pửa ngòi đảy vằn, cần cốc bản xẹ păn cần chắp xặp cúa lẹ, bại lủc báo chang bản lẻ pây thâng búng đông căm sle tọn tẳp vạ xa đo bại cúa sle hết lẹ. Thâng vằn hết lẹ, bại thình cúa pện: mò, cáy, tua ma, tua mu, bôm khẩu nua, 5 ăn pát, 5 tôi thú, bát khẩu slan nâng vạ ỉ chèn tin hương đảy ben chang chỉa đeng tẳt dú tềnh ăn bôm mạy lụ bôm mạy khoang.

Pửa thâng giờ oóc tu, bại cần hết lẹ thâng búng đông căm. Tua mò đảy chung pây cón, tem tỉ lẻ bại cúa lẹ xày pỉ noọng chang bản pây nèm lăng. Thâng tỉ hết lẹ, pỉ noọng xày căn pài cúa lẹ tứ pạng sloa quá pạng rại: tốc đú lẻ bôm pài, tem tỉ lẻ tua mò, tua mu, ma vạ tua cáy đảy tẳt dú xảng. Lăng tỉ sloong pỏ slấy mo pài pày nâng cón pửa khả bại tua cúa hết lẹ. Bại slấy pài mò, cáy, mu vạ ma sle chầư khửn pỏ slấn vạ phi đông. Fấn nựa nâng cúa bại tua cúa nẩy đảy pỉ noọng au mà hết phjắc sle kin dú chang đông.

Pửa tổm slúc, nựa đảy xắt pền ám eng tẳt lồng bôm xày xáu bôm pài cúa slấy, pửa nẩy mọi lườn mì cần nâng nẳng kin xáu slấy (kin xáu pỏ slấn). Mòn nâng lèo căm lẻ pửa nẳng kin nắm đảy cảng cỏ xáu căn, lèo kin nèm slắng cạ cúa pỏ slấy hết cốc lẹ.

Pửa đạ pjọm fấn kin xáu pỏ slấn, slấy hết cốc tứn dặng mo cằm nâng vạ thuổn thảy pỉ noọng xày tứn khửn oóc khảm tỉ nẳng cúa lầu thâng bại bôm đạ đảy tắc mà slặn. Bại bôm phjắc đảy hết hẩư đo mọi lườn bôm, pửa nẩy, noỏc bôm cúa slấy mo vạ bại cần hết lẹ táng nẳng lẻ bại pỉ noọng chang bản nẳng kin co hôn hỉ đuổi căn.

Lăng tón kin, pỉ noọng tẻo xày căn hết lượn, mủa tổng toòng cúa cần Lô Lô. Tốc hang lẻ pỉ noọng tẻo xày căn tọn tẳp slâư búng hết lẹ dá hòi mừa lườn, ngầư ngoòng pi nẩy hết kin đây, fạ phân đét lầng sle miều mảu pjòi đây./.

BÁO DT&MN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC