Pathau mik va song abih gauk! Oh hu adat brei mek jien “Quốc phòng an ninh” min urang jakar ấp di xã Tân Thành, ban sit Cà Mau, tỉnh Cà Mau jeng dok mek jien. Bhap bini oh thau jien urang rik tame nyu nao halei , pandar dalam bruk hagait nan ye hu đơn khin ngak cambaih. Kadha vak di Trần Hiếu – urang vak di rayo sap ndom VN dok di bhum taneran krong Cửu Long

Saai Nguyễn Đức Dũng (daok di palei  2, xã Tân Thành) lac sa dalam rilo urang hu rik jien quỹ Quốc phòng an ninh di puk palei. Yaok bilan saai rik tame  10 ribau đồng song saai rik ginup thun ngan song yaom jien 120 ribau đồng ka urang jakar palei. Saai Dũng brei thau, adat hu ba tabiak ye ye saai ngak. Min, bruk njauk biia nan lac sa-ai mboh  phiếu thu oh njauk: Hulin tangi sua sa bilan hadom, saai lac sa bilan 10 ribau. Hulin lac rik 3 bilan, kateik greik lin rik abih thun  . Hulin jeng rik abih thun.Phiếu thu lac  phiếu chợ, oh hu mộc, oh hu jabat karja halei dang tabiak taduan  trách nhiệm. Dom phiếu thu, yaom lac mek  1 ribau jeng hu  mộc di jabat  mek jien. Phiếu thu ni lac  phiếu chợ, oh njauk.

 

Bahrau ni, dalam sa mbang taom gaok  cử tri, bhap bini xã Tân Thành meng thau tal bruk oh dok  đóng jien “Quốc phòng an ninh”.  Pandik hatai ka bruk mek jien nan, rilo bhap bini dok di palei  2, xã Tân Thành hu ngak đơn payua tagok gah chức năng langyah.

Taom gaok khol hulin, mikva ba tabiak dom pluh harak mek jien “Quốc phòng an ninh”. Rilo menuac rik abih thun, hu menuac rik  6 bilan, sang halei oh hu jien ye  rik 3 bilan. Dom phiếu thu ni jeng oh vak angan  đơn vị halei mek.  Dalam nan hu takik phiếu thu mbaoh tara di  UBND xã Tân Thành. Tuk vak mek jien lac akaok thun  2019 song tong abih dom  phiếu thu jeng kayua sa urang angan  Trần Minh Quang mbaoh tangin tame harak. Ong  Lê Văn Tôn, sa dalam dom urang đơn, brei thau: Bahrau ni, HĐND ban sit taom gaok  cử tri di  xã. Chủ tịch dang tagok khan lac meng akaok thun tal ni oh dok  mek jien  Quốc phòng an ninh di bhap bini, ye kayua habar mek di khol hulin. Oh cambaih laih piah bhap bini khang hatai jia. Hulin biak pandik hatai jeng hu đơn khin ngak brei cambaih laih ..

J avap jalei khol hulin ka bruk ni, ong Phan Hoàng Vũ, Akaok  UBND ban  Cà Mau brei thau : Tui quy định ye dom  xã dok dalam tỉnh  oh dok mek jien  quỹ “Quốc phòng an ninh” bo salih tame nan lac  mek  jien quỹ “An ninh trật tự”. Kadung jien ni 

hu bhap bini halan hatian rik tame  song hu mek meng bilan  5/2019. Xã halei mek jien quỹ “Quốc phòng an ninh” lac suan adat, ong hu tacei dom  jabat  chức năng tame bruk ngak brei cambaih laih: Phí an ninh quốc phòng dahlau deih hu mek min hu tuk vak padeih mek piah cang padang sarak bahrau. Brei mek veik ye  thu phí an ninh trật tự oh lac  phí an ninh quốc phòng tra . Hulin hu tacei phòng Tài chính nao duah thau, javap jalei ka mik va  .

Bruk mek jien quỹ “Quốc phòng an ninh” hu tacei cambaih  dalam Nghị định  58/2010/NĐ-CP ka  tacei pato cambaih laih  song peih ngak dom paka di hukum  Dân quân tự vệ. Nghị định ni abih pandar  meng harei 20/2/2016 song hu salih meng Nghị định  03/2016/NĐ-CP ka bruk tacei cambaih song peih ngak dom paka  di hukum  Dân quân tự vệ. Min,  Nghị định ka  03 oh dok  tacei tabiak bruk mek jien quỹ “Quốc phòng an ninh”.

Hu rilo urang đóng quỹ “Quốc phòng an ninh” bo oh hu adat halei brei mek. Pok jien ni dok di pak halei, pandar tame bruk hagait mik va jeng oh thau cambaih song urang dok cang panuac javap jalei di gah chức năng pak ni./.

 

Cà Mau: Tiền quỹ “Quốc phòng an ninh” thu sai, “vào túi” ai?

 

          Thưa quý vị và các bạn!

Không có chủ trương cho thu quỹ “Quốc phòng an ninh” nhưng cán bộ ấp của xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau vẫn tiến hành thu. Người dân không biết tiền quỹ họ đã đóng đi đâu, dùng trong việc gì nên có đơn yêu cầu làm rõ. Phản ánh của Trần Hiếu - PV CQTT KV ĐBSCL:

 

Anh Nguyễn Đức Dũng (ấp 2, xã Tân Thành) là một trong nhiều người dân đã đóng tiền quỹ Quốc phòng an ninh tại địa phương. Mỗi tháng anh phải đóng 10 ngàn đồng và anh đã thực hiện đóng cả năm với số tiền 120 ngàn đồng cho cán bộ ấp. Anh Dũng cho biết, chủ trương được ban hành thì anh thực hiện. Tuy nhiên, điều anh thấy lạ là phiếu thu không hợp lệ:

-Băng 1 (25 giây): Tôi hỏi đóng tháng nhiêu, anh nói tháng 10 ngàn. Tôi nói đóng 3 tháng, ép tôi đóng nguyên năm luôn. Tôi cũng đóng nguyên năm luôn. Phiếu thu là phiếu chợ, không có mộc, không có cơ quan nhà nước nào đứng ra chịu trách nhiệm hết. Các phiếu thu, kể cả thu 1 ngàn thì cũng phải có mộc của cơ quan thu tiền. Phiếu thu này hoàn toàn là phiếu chợ, không phù hợp.

Vừa qua, trong một cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân xã Tân Thành mới biết tới việc không còn phải đóng quỹ “Quốc phòng an ninh”.  Bức xúc trong việc “nhập nhèm” thu quỹ nhiều người dân ấp 2, xã Tân Thành đã có đơn gửi ngành chức năng giải quyết.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà con đã đưa ra hàng chục chứng từ thu quỹ “Quốc phòng an ninh”. Nhiều người đóng cả năm, có người đóng 6 tháng, hộ không có tiền thì đóng 3 tháng. Các phiếu thu này đều không ghi tên đơn vị nào thu. Trong đó, có số ít phiếu thu đóng con dấu của UBND xã Tân Thành. Thời gian thu vào giai đoạn đầu năm 2019 và tất cả các phiếu thu đều do một người tên Trần Minh Quang ký thu.

Ông  Lê Văn Tôn, một trong những người có đơn cho biết:

-Băng 2 (24 giây): Vừa qua, HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri tại xã. Chủ tịch đứng lên nói đầu năm đến nay không còn thu phí Quốc phòng an ninh của dân, thì tại sao thu của chúng tôi. Không rõ ràng để dân vững lòng. Tôi quá bức xúc nên mới có đơn yêu cầu.

Trả lời chúng tôi về vấn đề này, ông Phan Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND TP Cà Mau cho biết: Theo quy định thì các xã trên địa bàn không còn thu quỹ “Quốc phòng an ninh” mà thay vào đó là thu quỹ “An ninh trật tự”. Quỹ này được thu tự nguyện và bắt đầu thu từ tháng 5/2019. Xã nào thu quỹ “Quốc phòng an ninh” là sai quy định, ông đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ:

-Băng 3 (15 giây): Phí an ninh quốc phòng trước đây được thu nhưng có thời gian ngừng thu để chờ xây dựng nghị quyết mới. Cho thu lại thì thu phí an ninh trật tự chứ không phải phí an ninh quốc phòng nữa. Tôi đã chỉ đào phòng Tài chính đi xác minh trả lời cho bà con.

Việc thu quỹ “Quốc phòng an ninh” được quy định rõ trong Nghị định 58/2010/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Nghị định này đã hết hiệu lực vào 20/2/2016 và được thay thế bằng Nghị định số 03/2016/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Tuy nhiên, Nghị định số 03 đã không còn quy định về việc thu quỹ “Quốc phòng an ninh”.

Đã có nhiều người dân thực hiện đóng quỹ “Quốc phòng an ninh” mà không có chủ trương cho thu. Số tiền này đang ở đâu, dùng vào việc gì bà con đều không rõ và họ đang chờ câu trả lời từ phía cơ quan chức năng địa phương./.

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân