T’ngay 20/1, đhị thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương bhrợ têng bh’rợ đương đơp ch’ner Anh hùng Lực lượng Vũ Trang Nhân dân âng Ban Tổ chức Khu uỷ Khu 5 năc Chủ tịch k’tiêc k’ruung cher đoọng.

  Ban Tổ chức Khu uỷ Khu 5 vêy ta bhrợ t’vaih coh c’moo 1960, coh đhr’năng xa nay bh’rợ cách mạng dzợ bâc râu zr’năh k’đhap, lâng râu zâl pa hư k’rơ pa bhlâng âng arọp abhuy. Ta luôn coh 15 c’moo zâl arọp Mỹ, tơợ bêl ta bhrợ t’vaih lâng mơ 10 đồng chí, tươc bêl bhrợ pa dưr lực lượng prang Ban Tổ chức Khu uỷ Khu 5 năc vêy lâh 300 đồng chí. Ban Tổ chức Khu uỷ Khu 5 ơy xay bhrợ đoọng ha xa nay bh’rợ bhrợ pa dưr Đảng âng Đảng bộ Khu 5, xay moon xa nay bh’rợ bhrợ pa dưr c’bhuh cán bộ tih loom, liêm p’rá, crêê pr’ăt tr’mông, bơơn pa đhep  coh c’bhuh đảng viên lâng c’bhuh tổ chức cơ sở đảng zêng prang  apêê zr’lụ coh khu 5.

  Bh’nơơn bh’rợ âi chroi đoọng chr’năp ooy râu bh’nơơn g’măc chr’năp âng Cách mạng. Cơnh lâng bh’nơơn bh’rợ coh prang 15 c’moo (1950- 1975), Ban Tổ chức Khu ủy khu 5 âi bơơn Đảng, Nhà nước khen đoọng 1 Huân chương Sao Vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh, k’zêt Huân chương Độc lập zâp râu hạng, k’ha riêng Huân chương Giải phóng, Huân chương quyết thắng. xay moon râu bil bal ga măc ga mai, cơnh lâng râu c’rơ g’lêêh chr’năp ga măc âng Ban tổ chức Khu ủy Khu 5 coh 15 c’moo bhrợ têng, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam âi Quyết định pay đoọng ch’ner chrnăp ga măc: Anh hùng Lực lượg Vũ trang Nhân dân ha Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 coh cr’chăl zêl pruh a râp Mỹ./.

Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân

  Ngày (20/1), tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 do Chủ tịch Nước phong tặng.

  Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 được thành lập năm 1960, trong điều kiện phong trào cách mạng còn nhiều khó khăn, trước sự đánh phá ác liệt của kẻ thù. Trong suốt 15 năm kháng chiến chống Mỹ xâm lược, từ khi mới thành lập với 10 đồng chí, đến khi xây dựng lực lượng toàn Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 đã có hơn 300 đồng chí. Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 đã cống hiến cho sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khu 5, tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ trung kiên, mẫu mực, được rèn luyện và thử thách, đội ngũ đảng viên và hệ thống tổ chức cơ sở đảng đều khắp các vùng ở trên trường Khu 5.

  Thành quả đó đã góp phần quan trọng vào thắng lợi to lớn của Cách mạng. Với những thành tích trong suốt 15 năm (1960- 1975), Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 đã được Đảng, Nhà nước khen tặng 1 Huân chương Sao Vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh, hàng chục Huân chương Độc lập các hạng, hàng trăm Huân chương Giải phóng, Huân chương Quyết thắng. Đánh giá những tổn thất, hy sinh to lớn, với những công lao thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 trong 15 năm công tác và chiến đấu, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã Quyết định phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5 trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn