Tỉnh Quảng Nam bhrợ k’rơ bh’rợ đơơng âng pr’dươi pr’dua chô ooy da ding ca coong đoọng k’đhơợng nhâm cr’noọ câl đươi dua Tết ha đha nuôr.

BTV KIM CƯƠNG

Hôih Nhàn lang Vơnich Oang nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc da dêr!

  Đha nuôr lâng pr’zơc ch’mêêt xơợng t’ruih pa xul p’rá CƠ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ngay đâu, thứ 7, t’ngay 11/1/2020, t’ruih vêy đợ cr’liêng xa nay bha lâng cơnh đâu:

# Tỉnh Quảng Nam bhrợ k’rơ bh’rợ đơơng âng pr’dươi pr’dua chô ooy da ding ca coong đoọng k’đhơợng nhâm cr’noọ câl đươi dua Tết ha đha nuôr.

# C’năt t’ruih “ Văn hóa đhi noo a hêê a coon coh”, đha nuôr lâng pr’zơc dh’rưah chơơc lêy năl ooy pr’múa Xoang âng đha nuôr Ba Na coh tỉnh Kon Tum. Nâu đoo năc pr’múa ty đanh đơơng âng bh’rợ vel bhươl âng ma nưih Ba Na.

# Chr’hoong da ding ca coong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế pa ghit pa dưr Đảng viên ma nưih acoon coh năc cr’liêng xa nay coh c’năt t’ruih “ Bhrợ pa dưr Đảng” t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn