Ra diu t’ngay 31/7, đhị Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương bhrợ têng Hội nghị: Tr’lum mặt đại biểu trí thức, apêê bhrợ bh’rợ khoa học, văn nghệ sĩ đhalum bêl haanh deh 90 c’moo t’ngay Truyền thống ngành Tuyên giáo âng Đảng (1/8/1930- 1/8/2020). Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đh’rưah lâng k’nặ 200 đại biểu năc đợ apêê tri thức, apêê bhrợ bh’rợ khoa học, văn nghệ sĩ ting pâh Hội nghị.

  90 c’moo, pazêng lang trí thức, apêê bhrợ bh’rợ khoa học, văn nghệ sĩ năc pa têêt đh’rưah nhâm mâng bhr’dang lướt coh c’lâng xa nay cách mạng, ơy zâl arọp abhuy lâng ta béch g’lăng coh bh’rợ zâl arọp abhuy âng acoon manuyh hêê. Xay bhrợ âng apêê trí thức, apêê bhrợ khoa học, văn nghệ sĩ năc ting chroi đoọng bhrợ pa dưr đợ râu chr’năp t’mêê âng acoon manuyh Việt Nam lâng văn hoá Việt Nam coh c’xêê c’moo ting xay bhrợ lâng bha lang k’tiêc lâng dưr vaih.

  Pa prá đhị Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng xay moon ghít: n’đhơ coh cr’chăl lịch sử hân đoo apêê trí thức, văn nghệ sĩ k’tiêc k’ruung ta luôn chăp hơnh k’tiêc k’ruung k’rơ pa bhlâng, ting xay bhrợ đh’rưah lâng acoon manuyh. 90 c’moo ahay, ngành tuyên giáo ơy xay bhrợ liêm xang bh’rợ tr’nêng âng đảng lâng đhanuôr pazao đoọng, pa bhlâng zup zooi đảng k’rong bhrợ pa dưr, bhrợ t’vaih râu liêm crêê đoọng ha apêê trí thưc, apêê bhrợ khoa học, văn nghệ sỹ xay bhrợ đoọng ha k’tiêc k’ruung. Coh cr’chalư ha y, đoọng xay bhrợ liêm xang bh’rợ tr’nêng coh tr’nơơp lâng coh đanh đươnh xay moon năc t’bhlâng pa dưr cr’noọ bh’rợ chăp hơnh k’tiêc k’ruung, c’rơ zazum âng acoon manuyh Việt nam đươi dua manuyh ta béch, pa dưr râu liêm choom âng manuyh pa bhrợ, pa dưr râu tr’xăl t’mêê crêê cơnh, đươi dua khoa học công nghệ bhrợ t’vaih c’rơ t’mêê đoọng ha k’tiêc k’ruung dưr vaih đơơh. Bh’rợ pa dưr apêê trí thức, apêê bhrợ khoa học, văn nghệ sỹ dưr vaih xa nay bh’rợ ga măc chr’năp pa bhlâng âng Đảng. Tu nâu đoo năc apêê ta béch g’lăng chr’năp pa bhlâng bêl xay bhrợ k’rơ bh’rợ công nghiệp hoá hiện đại hoá lâng ting xay bhrợ đh’rưah lâng bha lang k’tiêc, pa dưr xa nay bh’rợ văn hoá Việt Nam dưr vaih liêm pr’hay lâh mơ./.

Đồng chí Trần Quốc Vượng dự hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức nhà khoa học, văn nghệ sỹ

          Sáng 31/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị "Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ" nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng gần 200 đại biểu là các tri thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tham dự Hội nghị. 

      90 năm qua, các thế hệ trí thức,  nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã nối tiếp nhau vững bước trên con đường cách mạng, đã chiến đấu và sáng tạo ở tuyến đầu trong cuộc chiến đấu vĩ đại của dân tộc. Cống hiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã góp phần định hình và xây dựng các giá trị mới của con người Việt Nam và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

  Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: dù trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ nước nhà luôn yêu nước nồng nàn, tự tôn, gắn bó đồng hành với dân tộc. 90 năm qua, ngành tuyên giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao, nhất là giúp đảng tập hợp chăm lo xây dựng tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức nhà khoa học, văn nghệ sỹ cống hiến cho đất nước. Thời gian tới, để hoàn thành những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đòi hỏi phải tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh tổng hợp của con người Việt Nam trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh. Việc phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trở thành nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng. Bởi đây là lực lượng sáng tạo đặc biệt quan trọng trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn