Lấh  mơ apêê đhr'niêng bh'rợ râu lơơng liêm pr'hay âi vêy tơợ a hay, ma nứih Cơ Tu dzợ vêy muy bh'rợ pa bhlâng liêm pr'hay pa cắh ooy pr'ặt tr'mông công cơnh cr'noọ cr'niêng zư đớc đợ râu liêm chr'nắp văn hóa lang a conh a bhươp đay, nắc đoo bh'rợ c'coóch b'boóc n'loong.....

ê

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn