Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 9/7/2020

VOV4.K’ho- Lơgar Mỹ gàr “che khoă” bơsong kal ke tàm bồt Triều Tiên. Do là jơnau đơs bơh cau sơ pơ\ bơr Bộ Ngoại giao lơgar Lo ồng Triệu Lập Kiên tàm dơ\ pơrjum [ăo geh bơyai lơh ngai òr (08/7). Jơnau đơs bơh cau sơ pơ\ bơr Bộ Ngoại giao lơgar Lo ai tàm tu\ kal ke tàm bồt Triều Tiên pơn jăt tai gơguh mờ lơgar Triều Tiên ờ bài tus tai cri bơyai ờ geh hạt nhân mờ lơgar Mỹ.

Lài mờ hơ\, lồi poh lài, mìng dùl ngai tơnơ\ mờ tu\ Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc ồng Moon Jae-in sồr lơh kòn gùng hòi jà geh dơ\ tìp dờng màng bơh kuang đơng lam lơgar Triều Tiên ồng Kim Jong-un mờ Kuang atbồ lơgar Mỹ ồng Donald Trump lài mờ tu\ geh bơyai lơh dơ\ te\ khà tàm lơgar Mỹ tàm nhai 11 tus, đah lơgar Triều Tiên neh ni sơna ờ bài dờp mờ đơs là, ờ hềt tus tu\ nàng bơyai lơh dùl pơrjum dờng lơgar Mỹ mờ lơgar Triều Tiên pa.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng