Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- Jơnau yal bơh Ủy Ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr Dak Lak dê à g^t, mờr 1 poh do, mpồl neh dờp geh g^t nđờ rơ hiang tơlak đong mờ uă ngan phan ngui sa bơh ală mpồl cau, cau dùl nă să is tàm ù tiah càr Dak Lak dê dong kờl làng bol gam gơtìp dà ko\ dà cò tàm 2 càr Quảng Trị mờ Thừa Thiên_Huế. Bulah ờ hềt ngan ngồn lam lơh hòi jà tă pơgồp dong kờl mơya tus ngai 19/10, neh geh g^t nđờ jơ\t mpồl cau, cau dùl nă să is tàm Dak Lak tus dong kờl 250 tơlak đong mờ uă ngan phan bơna ai làng bol gam gơtìp trồ tiah lơh aniai tàm 2 càr Quảng Trị mờ Thừa Thiên_Huế in.

Gah jat yàng Phờk càr Dak Lak tă pơgồp dong kờl làng bol tiah tàm gùl lơgar

Mờ nùs nhơm tàm dong tàm kờl bal, bal mờ bơta dong kờl bơh Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam dê, Mpồl cau jat yàng càr Dak Lak gam tus tơn pà 3 rơbô bơnah phan tus mờ làng bol tiah dà ko\ dà cò in. Ală anih duh khoai tàm gùt càr neh tă pơgồp geh mờr 600 tơlak đong nàng Mpồl đơng lam in cèng tus tiah tàm gùl lơgar in dong kờl làng bol tàm 2 càr Quảng Trị mờ Thừa Thiên_ Huế.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định