Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/10/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai 21/10, mò Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch lơgar neh geh dơ\ lơh broă mờ gơnoar atbồ kơnhoàl Đăk Tô, càr Kon Tum, pà phan hìu bơnhă geh màng mờ dà lơgar, ală kơnòm bơsram jak geh rài kis hìu bơnhă kal ke in, mờ tus lùp còp, pơn dờm pơn điang hìu bơnhă Thượng úy ling sền gàr tiah nhàr lơgar Phạm Ngọc Hải chơ\t phi să tàm dơ\ mìu dờng dà ko\ dà cò pa do.

Phó Chủ tịch lơgar tus pơn dờm pơn điang mè Thượng úy Phạm Ngọc Hải dê

Di dơ\ do, mò Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch lơgar neh pà 30 bơnah phan ai hìu bơnhă geh màng mờ dà lơgar in, pà 30 bơnah phan ai kơnòm bơsram sơr lèt gan kal ke geh rài kis hìu bơnhă kal ke tàm tiah do dê in. Phó Chủ tịch lơgar neh tus tơn lùp còp, pơn dờm pơn điang hìu bơnhă Thượng úy Phạm Ngọc Hải, kuang bàng Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar Sông Thanh, cau pa gơtìp dà ko\ dà cò pơr dô chơ\t phi să mang ngai 11/10 pa do, tàm tiah nhàr lơgar kơnhoàl Đăk Glei. Di dơ\ do, Chủ tịch Ủy ban Nhân dan càr Kon Tum kung pà Bằng khen ai Thượng úy Phạm Ngọc Hải in; Ngân hàng Sacombank mờ Liên đoàn Lao động kơnhoàl Ia H’Drai dong kờl hìu bơnhă in 2 sră tềm pềr tơl sră 50 tơlak đong.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định