Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/11/2020

VOV4.K’ho– Poh lài, mpồl kuang bàng Quốc hội ală càr tàm tiah Tây Nguyên nehbơyai lơh tìp mat cau te\ khà nàng yal bè cồng nha pơrjum dơ\ 10, Quốc hội khóa 14. Mơkung iat jơnau đơs, jơnau dan cau te\ khà dê đơs bè 2, 3 broă geh sền gròi ua\ tàm ală tiah.

Mpồl kuang bàng Quốc hội càr Dak Lak neh tìp mat cau te\ khà tàm 2, 3 xã gơ wèt kơnhòal Ea Sup, Cư Mgar, Buôn Đôn, Krông Buk. Tàm ală anih tìp mat, mpồl neh yal bè cồng nha pơrjum dơ\ 10, Quốc hội khóa 14 cau te\ khà in. Ua\ ngan cau te\ khà ai tơnggo\ bơta pin dờn, chờ hờp tềng đap bơta tam gơl pa bơh Quốc hội dê, kươmàng là dơ\ lùp, hơ jơnau lùp bơh ală kuang bàng Quốc hội dê tàm pơrjum dơ\ 10 geh lơh duh hồl ngan, lơh di gùng di dà mờ di mờ ală broă cau te\ khà sền gròi. Cau te\ khà Y Rốc Ayun, ơm tàm xã Ea Kpam, kơnhòal Cư Mgar đơs: “Bơh jat sền pơrjum Quốc hội dơ\ 10 pa do, a` go\ ală jơnau đơs bơh kuang bàng dê di mờ bơta geh ngan, dan mờ ală kấp di tơngume tờm cèng wơl nùs nhơm kơp kờ` bal bơh cau te\ khà dê”.

Cau te\ khà ală càr Dak Lak, Dak Nông mờ Lâm Đồng ndrờm geh jơnau đơs bè ală broă gơ rềng tơn tus rài kis bơh làng bol dê bè: pal geh broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa sươn sre kơ\ kơljap, bơsong broă tơm pria\ ai ù, rơndap tap sèng [òn ơm kis pa mờ broă lơh ai ù tàm 2, 3 rơndap broă lơh dờng bè: Tơnau bơ tơt rbòng dà Krông Păk Thượng (càr Dak Lak), rơndap broă tơnhàu quặng Hìu ma\i Alumin Nhân Cơ (càr Dak Nông). Ndrờm bè hơ\ sơl, cau te\ khà thị trấn Lộc Thắng, kơnhòal Bảo Lâm, càr Lâm Đồng kung đơs: Neh mờr 10 nam do, git nđờ jơt hìu bơnhă làng bol tàm [òn ơm kis pa bơh rơndap broă lơh Bauxite Tân Rai ờ hềt geh lơh sră ngui ù, phan bơna gam ua\ bơta ờ niam lơh gơ rềng tus rài kis bơh làng bol dê.

Cau te\ khà Dak Lak ai tơnggo\ bơta pin dờn tềng đap bơta tam gơl pa bơh Quốc hội dê

Cau te\ khà ală càr tàm tiah Tây Nguyên kung dan gah lơh broă geh gơ noar sơlơ tơnguh broă rơcang sơndră phan ờ phan, phan đòm, phan ờ niam, ngan là bơta phơng ờ niam lơh gơ rềng tus broă lơh sa sươn sre, sền gròi lơh niam wơl ală gơl gùng lòt.

Bal mờ hơ\, cau te\ khà ală càr dan Quốc hội sền sơ wì, geh tai ală broă lơh bè ai geh broă lơh ai cau lơh broă tàm [òn lơgar in; broă lơh bảo hiểm y tế ai tiah làng bol kòn cau in, broă dong kờl ai kuang bàng thôn, [òn in, broă lơh dong kờl nàng bơtàu tơnguh wơl lơh sa tơ nơ\ kòp Covid-19…

Cau te\ khà Nguyễn Thị Hường ơm tàm thị trấn Quảng Phú, kơnhòal Cư Mgar geh jơnau dan: “Tu\ do kuang bàng thôn [òn gơ lơh bè pal lơh den mìng git lơh bè hơ\ lơm, ai broă dong kờl den ờ hềt geh halà ờ hềt pơn jờng di tu\ tus kuang bàng thôn [òn, bè hơ\ den tàng a` dan Quốc hội sền sơ wì, kơ lôi sơ nơng tơnguh broă dong kờl nàng pơn jờng kuang bàng thôn [òn in”.

Mpồl kuang bàng Quốc hội càr Lâm Đồng tìp mat cau te\ khà kơnhòal Bảo Lâm

Tàm dơ\ tì[ mat cau te\ khà, Kuang atbồ Mpồl kuang bàng Quốc hội càr Dak Lak, ồng Y Biêr Niê neh lơh loh tai 2, 3 broă mờ cau te\ khà sền gròi. Mơkung cih dờp jơnau đơs, jơnau dan bơh cau te\ khà dê nàng mpồl tơrgùm, yal ală kấp geh gơ noar in sền sơ wì, bơsong. Ai Kuang bàng Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Adat boh lam bơh Quốc hội dê, Phó Kuang atbồ Mpồl cau gơ noar cih Quốc hội cih dờp mờ hơ, mpồl kuang bàng Quốc hội càr Dak Nông geh sùm sền gròi broă bơsong bơh càr dê. Kuang ala mat Nguyễn Trường Giang kung yal cau te\ khà in bè ală broă lơh ngan bơh Chính phủ dê tàm broă jòi anih tac ai phan lơh gơs bơh sươn sre in nàng ờ gam tai bơta tơnhàu geh ua\ mơya tac ờ yòm.

Bè đah lơh sa sươn sre, pal lơh rbàng tơrbo\ đah cau lơh broă sa, cau khoa học mờ mpồl lơh sa kă bro nàng tơnguh ròt bơta kươ lơh geh phan bơh sươn sre. Ai ồng Nguyễn Tạo, Phó Kuang atbồ mpồl kuang bàng Quốc hội càr Lâm Đồng đơs niam ală jơnau đơs, jơnau dan jơh nùs, geh kơ nòl bơh ală cau te\ khà dê. Kuang bàng Quốc hội càr Lâm Đồng cih dờp mờ hơ geh pơyua ală jơnau đơs, jơnau dan gam wơl tus Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng mờ Quốc hội sền sơ wì, bơsong tàm tơngai tus.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định