Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: lha Bưu điện Washington Post leo nău nu^h kơl kan mât rnă njrăng neh dak Mỹ Robert O'Brien an g^t, nkô| nău rdâng lơh mpôl lơh ndjơh mbra dơi mpôl đă hăn kan bah Mỹ n’hanh Nga tâm nchră tâm ăp khay tât. T^ng wa O’Brien, ngoăy tâm ăp trong kan tâm boh săk geh đah Mỹ n’hanh Nga lah rdâng lơh mpôl lơh ndjơh. Aơ mbra lah ntu\k nsing gay ăp nhih pah kan tình báo n’hanh t^ng [ư pháp luật bah bar ding mbra tâm boh tâm let năp tay./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương