Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông – Ăp nghị sỹ bah le\ 2 đảng Cộng hoà n’hanh Dân chủ Mỹ dôl ntru\t Tổng thống Donald Trump an nău rmal đah Thổ Nhĩ kỳ yor rwa\t ndơ njrăng n’gang ka lơ trôk S-400 bah Nga. Ăp nghị sỹ Mỹ m^n lah đo\ng Tổng thống an t^ng đạo luật an rmal ăp dak tăch rgâl đah tahen Nga. Nău nchrăp Nghị quyết bah ăp nghị sỹ Mỹ kuăl jă n’gâng kan rgum rơh r[u\n ta NATO gay uănh m^n nău geh ntlơi Thổ Nhĩ Kỳ rklaih luh rmôt aơ đo\ng lah mô. Mpet bah quốc hội dơi đă Tổng thống Donald Trum an geh nău [ư đah Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng