Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

 

VOV4.M’nông – A[aơ nu^h tăm tao ta Dak Lak dôl tâm yan sreh. Nkôp đah yan bah năp, rnoh khlay tao dôl hao âk bah 15-20%, [ư nu^h tăm rhơn. Dak Lak geh 9.000ha tao, tâm ne\ nkual tăm tao ta ăp nkuăl Ea Kar, MĐrắk geh rlău 7 rbăn ha. Nchrăp, rnoh tao năm aơ geh 540.000 tấn. Đah rnoh khlay bah 950.000-1.050.000prăk/tấn ta mir, nu^h tăm le\ mô hôm rvê kơt bah năp, ma le\ geh ns^t rnglăy. Wa Lê Tuân-Groi tổng Giám đốc Công ty TNHH tao s^k 333 Dak Lak an g^t: a[aơ rnoh s^k ntu\k tăch tâm dak n’hanh lam ntu\r neh dôl geh bah 14.500 prăk/kg, rnoh aơ âk lơn ndrel rnôk aơ năm e nklăp 20%, yor r^ ăp ngih măy nkra njêng s^k tao sreh tao âk bah nu^h tăm lah nău u\ch bah ntu\k tăch rwa\t.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương