Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

 

VOV4.M’nông: UBND n’gor Gia Lai mhe ntru\nh nau nti\m nti, nkô| nau ndrel nau kan nti\, mti, nkô| nau ndrel ntrong kan [ư nau ân nti\m nti [i\t ndeh mô tô 2 jâng hạng A1, máy têk bôk jê| hạng A4 ân nu\ih rnoi mpôl đê| mô blau, mô gi\t play săm [u\t. Ti\ng nê, nu\ih geh u\ch pă săm [u\t kơp dơn ân [i\t ndeh mô tô 2 jâng hạnh A1, máy têk jê| A4 đăng ký tâm ntu\k nti [i\t ndeh ndrel geh nti\m nti rgum. Kan [ư mbơh nau nti\m nti đah nau nchih tâm săm [u\t geh nau kơl an bah 2 nu\ih êng (du hê nu\ih răk ndrel du hê nu\ih nchih tâm ntu\k ma nu\ih nê săch). UBND n’gor Gia Lai jao ân ăp ntu\k kan n’gâng kan tâm rgop nsum [ư, săch, mbơh pă nau nti\m nti, ăp nau ôp geh nti\m nti, rlong uănh ân [i\t ndeh đah 3 nau ngơi: Yoăn, Jrai ndrel Bahnar./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng