Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 23/6, Kruanh Quốc hội nguyễn Thị Kim Ngân ndrel ăp ntoh măt Quốc hội rmôt kan mrô 1, Rmôt kan ntoh măt Quốc hội nkuăl [on têh Cần Thơ ho\ tâm mâp đah cử tri tâm Quận Cái Răng, nkuăl [on têh Cần thơ gay mbơh nau tă geh bah rơh r[u\n tal 9, Quốc hội gưl 14. Ăp nau kan duh tâm nau rêh [on lan geh ăp cử tri mbơh tâm nar mâp. Ti\ng Kruanh Quốc hội nguyễn Thị Kim Ngân ăp khay bôk năm, nau văng sa lam ntur neh tu\p ru\ch ăp ntil, Việt Nam hôm geh hun hao, yor nơm geh âk nau ueh bah năm 2019. Tâm rnôk lam ntuer neh mâp nau jêr, Việt Nam hôm dơi tăch luh phe ân ăp dak geh nau u\ch. Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân ko\ ân lah, yor geh nau khuch bah srê khuch tât dak nơm hô, yor ri Quốc hội mô  năn rgâl mro văng sa, rêh jêng, ma jao ân Chính phủ n’huch âk ngăn âk nau khuch ndrel ngăn lah ân geh mât chăm ueh ân nau rêh bah nu\ih [on lan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng