Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.M’nông – Tổng thư ký Liên hợp Quốc Antonio Guterres nar 4/8 mbơh mpeh khuch bah srê Covid-19 đah le\ du bông nu^h rnôk ăp ngih sam [u\t ta lam ntu\r neh an nt^l mpông. T^ng wa Guterres, kơp tât n’gul khay 7, nklăp 160 dak nt^l mpông ngih sam [u\t, khuch tât rlău 1 rmen kon ho\k, sinh viên, tâm rnôk đêt ngăn 40 rkeh kon se le\ ntlơi lvang tiểu học. bôl ăp ngih sam [u\t le\ [ư nti so\ng dăng yơn mô dơi g^t le\ an kon ho\k. Tâm rnôk ne\, srê Covid-19 khuch đo\ng tât âk nu^h tâm nsum mpôl rnoi đêt mô lah nău rêh jêr jo\t, gu\ ndê… đah khân pơng dôl geh ntlơi bah kơi. Wa Guterres kuăl jă chính phủ ăp dak an [ư gay “kơl so\k nău rêh bah he”.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng