Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội [ư n’glôch jêh rơh hop. Lor rnôk [ư n’glôch jêh rơh hop 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội n’glêh an mô ho\ an do\ng trong nchrăp nghị quyết bah Quốc hội mpeh rong an dơm prăk nău dơi mât do\ng dak đah doanh nghiệp mât do\ng dak gay tăch rgâl tâm năm 2020. N’glôch jêh rơh hop 48 bah Ủy ban TVQH, Groi kruanh rnâng kan Quốc hội Tòng Thị Phóng dăn đă Chính phủ, Hội đồng dân tộc n’hanh ăp Ủy ban bah Quốc hội; ăp nhih pah kan dơi kan ndăn ngăch [ư lôch jêh tay, lơn lah ăp nkô| hao mbơh rblang Quốc hội ta rơh hop tâl 10. nsrôih [ư an du\t ơm njuăl si [u\t rgum nchih bah ăp đại biểu Quốc hội, n’hanh [ư lôch jêh ăp to\ng si [u\t Nghị quyết gay an do\ng./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương