Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

VOV4.M’nông: Di rơh Đại hội ntoh măt lam dak tal XII bah Đảng Cộng sản sản Việt Nam geh [ư ta Thủ đô Hà Nội ntơm lơ 25/1 tât lơ 2/2/2021, rđau kan Hội nhà báo Trung Quốc, Hội nhà báo Lào, rmôt ăp nhà báo Campuchia, rmôt kan báo chí Thái Lan, rmôt Nhà báo Thái Lan ndrel Rmôt nhà báo Hàn Quốc ho\ njoăl săm [u\t rhơn đại hội. Rmôt Nhà bái Trung Quốc u\ch ndrel rnơm ngăn đah nau rđau kan bah Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ndrel [on lan Việt Nam mra lo\ tâm rnglăp, n’hao nau rđau kan bah Đảng ndrel ntrong kan chủ nghĩa xã hội ko\ kơt lah ntru\t dăng ăp nau kan rgâl mhe ndrel pơk mpông. Việt Nam mra lo\ r[o\ng trong hun hao neh dak, ndâk njêng du neh dak tâm ban nâp nâl, janh dăng, [on lan [ư tơm ndrel ntru\t dăng ăp nau vay ơm. Rmôt nhà báo Lào dăn rhơn Đại hội geh nau dơi ndrel Rmôt nhà báo Lào ko\ tâm ban nau mi\n đah Rmôt Nhà báo Việt Nam lah ăp ntu\k kan nkoch mbơh nau bah Lào ndrel Việt Nam mra [ư ân jru nâp lơn nau tâm boh kan nsum yor nau geh jêng bah bar dak./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương