Pơk uănh mông nar djăt: 14/12/2019

3. Nar 13/12, ntu\k kan săch kruanh nglah êng ngih dak Angieri (ANIE) le\ [ư rơh r[ưu\n nchră mbơh nău geh bôk năp bâh rơh săch kruanh tổng thống. ứng cử viên nglah kan êng-thủ tướng ơm Abdelmadjid Tebboune le\ geh nău dơi ta rơh 1. hội đồng Hiến pháp mbra mbơh nău geh ngăn ngên bâh rơh săch Tổng thống aơ tâm rnôk bâh ntơm nar 16/12 tât nar 25/12 tay, đah le\ rnoh phiếu săch geh 58,15%, âk rlău t^ng nău ntru\nh bâh Hiếp pháp Angieri, n’hanh lah mô geh nău rgâl, Thủ tướng Tepbun mbra jêng Tổng thống mhe bâh Angieri.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương