Pơk uănh mông nar djăt: 25/11/2020

VOV4.M’nông – Nar 23/11 (t^ng mông ta ntu\k), Ngih pah kan mât uănh Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) le\ mbơh tât nu^h dơi săch Dân chủ Joe Biden ngih pah kan aơ mbra ntơm [ư ăp sam [u\t jao an nt^m rđau kan Tổng thống, an pă prăk nkrem an nău kan jao an khlay 9,9 rkeh đôlar. Bôl an tâm rnôk jao an nt^m rđau kan ntơm [ư, yơn lah Tổng thống Donald Trump m^n lah mbra t^ng nău pháp lý gay an dơi n’gle\ du\t. tâm sam [u\t njuăl tât wa Joe Biden, nu^h djôt bôk Ngih pah kan dịc vụ Tổng hợp Mỹ (GSA), wa Emily Murphy mbơh, chính phủ Tổng thống Donald Trump le\ nchrăp ntơm [ư jao an nău nt^m rđau kan na nê|. Tâm du nău mbơh, Văn phòng bah wa Joe Biden rnê rhơn nău ntru\nh bah Ngih pah kan Dịch vụ Tổng hợp Mỹ n’hanh n’gâng kan Tổng thống Donald Trum mpeh nău ntơm jao an nt^m rđau kan, m^n lah aơ trong hăn khlay r[o\ng tât jao an “ue\h lăng n’hanh đăp mpăn”.

         

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương