VOV4.VN- Ưu tiên đầu tư cho các dự án thực sự cần thiết, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho vùng “lõi nghèo”, đồng thời phát huy tính tự lực, tự cường của người dân; tạo cơ hội mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển, toàn diện, bền vững- đó là những nội dung được đưa ra tại Kỳ họp Quốc hội lần này. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 15/6/2020)

Quốc  hội tập trung thảo luận về những vùng được coi là lõi nghèo. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung