VOV2 - Khăn chầu, áo ngự mà các thanh đồng sử dụng khi thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu rất đa dạng phong phú, bởi lẽ nếu hiểu một cách thông thường, hầu 36 giá đồng thì cần phải có 36 bộ trang phục. Kèm theo đó là các phụ kiện như trâm, lược, vòng tay, kiềng cổ, xà tích, đai, nét, mạ, chấn tâm, cờ, đao, tiễn... (Chương trình ngày 20/5/2017)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung