Tăng ngăn hâi: 9/2/2015

VOV4.Sêdang - Tung hâi leh mơd^ng kơphế {uôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak roh má 5 hnăm 2015 kố ah, a kơdrum dêi tíu chôu ‘măn rak vế kế tơmeăm rôh ton nah pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột kô tơbleăng hên kế tơmeăm tơdjâk ‘na kơphế dêi lâp plâi tơnêi [a\ Việt Nam. Tiu tơbleăng ho\ng Ko\ng ti kơphế Trung Nguyên, ko\ng ti ki châ xing xoăng hnoăng cheăng tơku\m po mơd^ng kơphế a tíu chôu ‘măn rak vế kơphế lâp plâi tơnêi, mâu kế tơmeăm khoăng ki kơnía git tung lối 10 rơpâu tơmeăm khoăng xua Trung Nguyên ti tăng rah xo kế tơmeăm khoăng plâ to lâi hnăm hiăng hluâ tung pơkâ mơjiâng {uôn Ma Thuôt chiâng tíu pêi pêt, tê mơdró kơphế kân ó dêi lâp plâi tơnêi. Ki hên, mâu kế tơmeăm khoăng kố châ khu ki ti tăng rah xo kơphế Jens Burg a kong têa Alơmăng pơcháu ăm Trung Nguyên. Tung mê, ai mâu kế tơmeăm khoăng lo ho\ng mâu kong têa ki ô eăng má môi, cho kơpong pêt kơphế xú ho\m le#m má môi lâp plâi tơnêi, mơtiah Ethiopia, Brazil, Jamaica [a\ hía hé.

A Sa Ly tơplôu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định