CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM TR’LUM LÂNG MANUYH VÊY BẤC NGAI CHĂP
Thứ bảy, 14:20, 15/06/2024 VOV VOV
Đhị Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm ơy tr’lum lâng apêê đại biểu manuyh vêy bấc ngai chăp tr’haanh coh đhanuôr acoon coh đhị zr’lụ c’noong k’tiếc, hải đảo đha lum bêl chô ooy Hà Nội pâh Xa nay bh’rợ “Đhị za nươr âng bhươl cr’noon” g’luh bơr, c’moo 2024.

Xa nay bh’rợ năc âng Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lâng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bhrợ.

Pa prá bêl tr’lum mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm haanh deh pazêng râu t’bhlâng âng pazêng manuyh vêy bấc ngai chăp coh đhanuôr acoon coh, zr’lụ c’noong k’tiếc, hải đảo coh cr’chăl ahay. Chủ tịch nước prá xay ghít, đhị râu k’đhơợng xay âng Đảng, k’tiếc k’ruung hêê căh bool vêy xa nay bh’rợ, c’rơ, râu chr’nắp, râu chr’năp ga măc coh bha lang k’tiếc cơnh nâu cơy, coh đêếc vêy đợ chroi đoọng ga măc pa bhlâng âng đhanuôr pazêng acoon coh, c’rơ khối đại đoàn kết pazêng acoon manuyh, ha dợ bha lâng năc apêê đại biểu xoọc tr’lum coh t’ngay đâu.

Chủ tịch nước haanh deh pazêng đơn vị ơy đh’rưah bhrợ bh’rợ “đhị za nươr âng bhươl cr’noon”, ting n’năc prá xay nâu đoo năc xa nay bh’rợ chr’nắp pa bhlâng, ting chr’va pazêng bh’rợ liêm pr’hay, manuyh ta béch g’lăng lâng pa hêl, p’zương manuyh vêy bấc ngai chăp t’bhlâng xay bhrợ bấc lâh mơ dzợ ha xa nay bh’rợ pa dưr k’tiếc k’ruung.

Chủ tịch nước rơơm kiêng coh cr’chăl ha y, manuyh vêy bấc ngai chăp coh đhanuôr acoon coh năc t’bhlâng pa dưr xa nay bh’rợ âng đay, t’bhlâng prá xay, p’too pa choom đhanuôr xay bhrợ liêm choom pazêng c’lâng xa nay âng Đảng, chính sách, pháp luật âng Nhà nước, bhrợ pa dưr mặt trận đoàn thể, tổ chức Đảng, chi bộ năc la lua t’bắh liêm, mâng k’rơ; bhrợ pa dưr pr’ắt tr’mông văn hoá, t’bil lơi j’niêng cr’bưn căh liêm crêê, t’bhlâng ting xay bhrợ pazêng xa nay bh’rợ thi đua chăp hơnh k’tiếc k’ruung, pa dưr pr’ắt tr’mông âng vel đong./.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong Chương trình “Điểm tựa của bản làng”

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, hải đảo nhân dịp về Hà Nội dự Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai, năm 2024. Chương trình do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức.  

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, hải đảo trong thời gian vừa qua. Chủ tịch nước nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta chưa bao giờ có được “cơ đồ, tiềm lực, uy tín, vị thế quốc tế như ngày nay”, trong đó có đóng góp to lớn, rất quan trọng của đồng bào các dân tộc, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà hạt nhân là những đại biểu hiện diện hôm nay. 

Chủ tịch nước hoan nghênh các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình “Điểm tựa của bản làng”, đồng thời đánh giá đây là chương trình rất có ý nghĩa, góp phần lan tỏa những cách làm hay, gương người tốt và động viên, khích lệ người có uy tín tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, tín nhiệm của mình, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng mặt trận đoàn thể, tổ chức Đảng, chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

VOV

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC