DƯƠNG ĂN LƯỜN CHẠN 9 VẢNG DÚ CAO BẰNG
Thứ sáu, 08:00, 14/06/2024 CTV TUẤN ANH CTV TUẤN ANH
Thâng cà này lẻ tởi tải 6 dú chang ăn lườn chạn 9 vảng đạ đảy tềnh pác pi, lườn cống Nông Hải Dương dú bản Sộc Ngả, xạ Đức Xuân, hoẹn Thạch An, slảnh Cao Bằng vận nhằng chướng chắp đảy tởi slổng cúa cần Tày lầu tồng pửa đú.
 

 

Ăn lườn chạn mì 9 vảng cúa lườn lùng Nông Hải Dương dú bản Sộc Ngả, hoẹn Thạch An, Cao Bằng mủng tẳm quây lẻ chắc mái cạ bại ăn lườn chang bản tẳng tem căn.

Ăn lườn quảng thâng 400 xích tẳng khoang, mủng tềnh slung lồng mà hăn ăn lườn quảng tẩp 4 pày bại ăn lườn chạn đai dú chang bản.

Pài lườn đảy mùng ngọa chào, tó pha xuông. Tẩư chạn lẻ sle bại thây phưa, bai, xản vạ lai thình cúa dủng tồng bại ăn lườn chạn cúa lai pỉ noọng dân tộc đai dú búng khau pù.

Cống Nông Hải Dương, chẩu lườn lẩn cạ, cống cải khửn chang ăn lườn chạn nẩy vạ thâng cà này đạ mì thâng 6 tởi xày kin dú chang ăn lườn nẩy.

Ăn lườn chạn nẩy đảy tẳng tẳm bại pi 1899-1903. Pửa đú hết lườn quảng sle phjến đảy bại tua cúa rại chang đông vạ sle hết búng slủ khẩu coóc.

Pửa tỉ lẻ hết ăn lườn 3 vảng, thuổn thảy đảy au mạy mà hết, quảng 8 xích puốn, rì 23 xích.

Thâng pi 1934, lẻ tẳng tem oóc pây 6 vảng them, pền ăn lườn 9 vảng tồng cà này. Ăn lườn quảng thâng 400 xích tẳng khoang, mì tềnh 100 slâu lườn, chang tỉ, mì thâng 40 cái slâu mẻ slung 9 xích.

Slâu xá đảy các thư căn, chang lườn nắm mì pha khen pền ăn lườn quảng, bại vằn chang lườn mì fiểc lẻ nẳng đảy lai cần.

Chang ăn lườn 9 vảng mì 3 thản slớ đảy tẳt dú tỉnh chang, pỉnh fầy lẻ dú pạng lăng. Pạng tềnh mì các sle tọn khẩu, bắp, thúa...

Khảm quá lai pi bươn, ăn lườn chạn 9 vảng dú bản Sộc Ngả đạ đảy tềnh 100 pi quá mà pện tọ vận đảy chướng mắn quá lai pan slắm, chướng chắp au sle khưởng lườn tởi ké cúa cần Tày lầu nọi hăn mì dú bại tỉ đai.

Cà này, pỉ noọng vằn hẳm hết kin đây, đo kin, đo nủng, lai pỉ noọng tó lỉt bại ăn lườn cáu pây sle hết lườn xây lẻ ăn lườn chạn nẩy đảy chướng au sle cảng hăn đảy mòn đây pjòi cúa cần ké sle tẻo hẩư bại pan slắm lăng.

Slì đạ quá, slảnh Cao Bằng đạ dom fấn chèn nâng sle chướng chỏi tẻo ăn lườn chạn 9 vảng chăn đây nẩy. Vằn 29/5, Sở Văn hóa-Thể thao vạ Du lịch slảnh đạ cáp xáu UBND hoẹn Thạch An có pan cạ hẩư pỉ noọng lai cần chắc ăn lườn chạn nẩy pền tỉ lỉn liểu, dương chồm nâng. Nẩy tó lẻ tỉ thâng tầu đú pửa pỉ noọng khửn mà dương búng khau phja, đin nặm Cao Bằng./.

CTV TUẤN ANH

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC