DƯƠNG ĐÔNG MẠY KHOANG DÚ BÚNG SLUNG XIÊN XÍCH
Thứ sáu, 09:46, 17/05/2024 CTV Tuấn Anh CTV Tuấn Anh
Dú búng slungxiên xích pỉ xáu nả nặm pé hải, xáu khau phja ăng ắc, đông mạy khoang dú Bản Phường đang slí pền tỉ dương chồm, lỉn liểu pửa thâng dương đin nặm Cao Bằng.

Tứ thành phố Hà Nội pây quạng 260 cái hin, đông mạy khoang Bản Phường (xạ Thành Công, hoẹn Nguyên Bình, slảnh Cao Bằng) kỷ pi xẩư nẩy pền tỉ lỉn liểu đảy lai khéc thâng dương xáu lẩn xiên co mạy khoang dàu dít, kheo đây.

Hoẹn Nguyên Bình mì 8 dân tộc xày căn dú, chang tỉ Bản Phường cúa xạ Thành Công ái thâng 60 lườn xáu tềnh 200 cần, fấn lai lẻ cần Dao Tiền, Dao Đỏ.

Mạy khoang lẻ co chay tảy chèn dú hoẹn Nguyên Bình. Tằng hoẹn mì 17 xạ, thị trấn lẻ thâng 16 xạ pỉ noọng chay co mạy khoang. Mạy khoang hẳm pây khai, hết choòng tắng, fủc nòn vạ bại thình cúa slan thoóc.

Tứ pi 2021, hoẹn Nguyên Bình đạ có pền tỉ lỉn liểu đông mạy khoang Bản Phường chang búng Phja Oắc - Phja Đén sle pỉ noọng có tàng hết kin vạ mì búng lỉn liểu.

Chang slì tó nả, hoẹn Nguyên Bình khay quảng búng chay mạy khoang. Liểp kha tàng tứ hoẹn Nguyên Bình pây hoẹn Bảo Lạc thâng slảnh Hà Giang mì bại đông mạy khoang kheo lướp, chăn đây./.

CTV Tuấn Anh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC